>>

Testautomation Specialist

[ This page is under construction. The English translation will be available shortly. ]

Testautomation is eigenlijk al niet meer weg te denken bij organisaties die serieus omgaan met het testen van hun applicaties. Testautomation, waar mogelijk en zinvol, biedt de volgende voordelen:

  • Testautomation bespaart tijd. Als een test eenmaal geschreven is kan deze daarna automatisch herhaald worden zonder dat er meer tijdsinvestering nodig is. Die tijdsbesparing kan gebruikt worden om meer automatische tests te schrijven.
  • Hierdoor is het mogelijk om uitgebreider te testen, dan wanneer je de test iedere keer opnieuw handmatig zou moeten doen na een aanpassing van de ontwikkelaar. Eénmaal geautomatiseerd dekt een test de gewenste werking van een bepaalde feature af en kan er tijd geinvesteerd worden in het testen van andere belangrijke features.
  • Daarnaast is er sprake van accuratere testuitvoering dan wanneer een tester een test handmatig zou uitvoeren. Zelfs de meest zorgvuldige tester maakt tijdens testuitvoering fouten, terwijl een automatische test precies doet waarvoor hij geschreven is en altijd terugkoppelt wat er getest is en of de test geslaagd is.

Wat is testautomation dan precies?

Testautomation is het automatisch testen van software door middel van een geautomiseerd testscript en het gebruiken van de resultaten daarvan om inzicht te geven in de kwaliteit van deze software. Nadat een developer een nieuwe feature gebouwd heeft of ergens een aanpassing in de software doet, wordt het script (automatisch) gestart en heb je binnen korte tijd inzicht in wat er wel en niet goed gaat.

Er zijn verschillende soorten tests die goede kandidaten zijn voor testautomatisering. Een aantal van de belangrijkste zijn:

  • Regressietest. De regressietest is een test die uitgevoerd wordt om te achterhalen of een recente aanpassing er niet voor heeft gezorgd dat de reeds bestaande functionaliteit niet meer werkt. Met andere woorden: of de kwaliteit van het systeem niet achteruit gegaan is ten gevolge van een verandering. De regressietest is een test die vaak herhaald wordt (soms zelfs na elke aanpassingen) en derhalve een uitstekende kandidaat is voor automatisering.
  • Data-driven test. Een data-driven test is onder andere geschikt op het moment dat een flow van een applicatie meerdere keren doorlopen moet worden, met steeds net wat variatie op het gebied van inputs. Denk aan een aanvraag van een verzekering bij een verzekeraar of het doen van een aankoop bij een webshop. Daar wordt min of meer dezelfde flow met steeds net even andere input doorlopen. Op basis van die input verwacht je aan het einde van de flow mogelijk ook net een ander (uniek) resultaat. Er is hier met testautomatisering veel winst te behalen, omdat je al die tests met slechts één variabel, data-driven testscript kunt afdekken.
  • Smoketest. De smoketest of sanitytest is een test die snel inzicht geeft in de algemene kwaliteit van een opgeleverde release. Het is een test waarmee bijvoorbeeld bepaald kan worden of de release uberhaupt testwaardig is of dat bijv. de meest belangrijke 'happy flows' al niet werken.veel!

Daarnaast kan testautomation op verschillende lagen van het systeem worden toegepast. In een development team dat net begint aan dit proces ziet de verdeling van testinspanning er vaak ongeveer uit als onderstaande omgekeerde pyramide. Onderin de driehoek vinden we de tests op unit-niveau in code en naar boven toe steeds bredere tests over componenten en systemen heen...

Manual based testing 2

In bovenstaande afbeelding is te zien dat het grootste deel van de inspanning zit in handmatig testwerk, terwijl slechts een kleine inspanning naar automatisering van testwerk gaat. Dat is een dure aangelegenheid, want het onderhouden van de automatisering bovenin de driehoek is het kostbaarst. Het resultaat van groei in volwassenheid is echter dat na een investering in het opzetten van automatisering, handmatige testactiviteiten niet of nauwelijks meer nodig zijn. Dit resulteert in een 'normale' pyramide, waarbij het meeste werk geautomatiseerd is. Het grootste deel van de automatisering vindt dan plaats op unit-niveau en hoger in de pyramide hoeft minder testwerk plaats te vinden door de degelijke basis. Dit zorgt voor effectiever en sneller testen, tegen lagere onderhoudskosten van de tests.

Om met testautomation aan de slag te gaan zijn professionals nodig die verstand hebben van de benodigde tools, technologie en processen. Daarnaast weet een goede testautomation engineer wanneer het wél of niet zinvol is om een bepaalde test te automatiseren. Door testautomation in te zetten waar dat kan en waar dat nuttig is, wordt de testinspanning verlaagd en gaat de kwaliteit van het testen omhoog. Om die reden zijn testautomation engineers niet meer weg te denken bij organisaties waar men afhankelijk is van goed geteste en goed werkende software.

Wat doet een test automation specialist?

Als Test Automation Specialist ben je de spil van je team, je bent vaak met developers bezig met complexe technische vraagstukken, daarom is het belangrijk om veel kennis te hebben van applicaties en hoe deze er onder de motorkap uitzien. Bij iedere nieuwe functionaliteit moet je je bedenken of en hoe je dit automatisch wilt gaan testen.

Iedere vorm van geautomatiseerde testen vereist een andere denkwijze. Dit vraagt van de Test Automation Specalist om een goede afweging te maken tussen, tijd, kosten en beheersbaarheid van je automatische tests. Naast het schrijven en onderhouden van de automatische test zal een Test Automation Specialist ook vaak bezig zijn met het opzetten en onderhouden van een CI/CD pipeline.

Continu blijven leren

Omdat de markt zich zo ontzettend snel ontwikkelt, ben je eigenlijk nooit uitgeleerd als Testautomation engineer. Daarom zorgen wij bij er Computest altijd voor dat we blijven leren met- en van elkaar. Soms 1 op 1, en soms met een hele groep. De ene keer online en de andere keer in levende lijve. We hebben een Guild waarin Computesters kennis delen, gezamenlijk trainingen volgen en samen projecten oppakken. En als we op kantoor afspreken met elkaar.. dan zorgen wij natuurlijk altijd voor een gezonde hap.

Waar vind je onze Testautomation engineers?

Onze Testautomation engineers werken gemiddeld 4 jaar voor hun opdrachtgevers. Wij hebben inmiddels collega's in alle sectoren werken. Bijvoorbeeld bij ING, de Nederlandse Loterij, Ahold, de NS en bij nog veel meer organisaties. Soms zitten er meerdere Computesters bij 1 opdrachtgever. Sommige van ons vinden dat prettig omdat ze elkaar kunnen steunen en opzoeken.

This website works best with JavaScript enabled