>>
06-oktober-2014, min. leestijd

Schoenmaker, blijf bij je leest

Een paar jaar geleden heb ik een persconferentie van Louis van Gaal, toentertijd trainer van de Nederlandse voetbalclub AZ, gezien en daar betrapte ik de trainer op een interessante uitspraak. Een onervaren journalist vroeg de trainer of hij nog tips had over hoe de trainer geïnterviewd moet worden:

"U moet waarom-vragen stellen en geen stellingen poneren. Als je een stelling poneert wil je zeggen dat je net zoveel verstand hebt als de trainer. En volgens mij is trainer een vak, coach is een vak en volgens mij is journalist ook een vak. Dus schoenmaker, blijf bij je leest."

Tegenwoordig stappen veel bedrijven over naar de DevOps methodiek. DevOps heeft als uitgangspunt het dichter bij elkaar brengen van software ontwikkelaars, beheerders en de quality assurance partij. Het doel hiervan is om sneller softwareproducten en diensten op te leveren. Dit gebeurt vaak in combinatie met de Agile ontwikkelingsmethode. Door verschillende disciplines binnen een team te combineren, zal dit leiden tot efficiëntere communicatie, samenwerking en integratie van de werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot de traditionele methodiek waarin een duidelijke scheiding tussen verschillende afdelingen/disciplines zichtbaar is.

Quality assurance is een van de bouwstenen van DevOps en hier worden performancetesten vaak onder geschaard. Het gevolg hiervan is dat performancetesters worden betrokken bij de uitvoering van bijvoorbeeld software deployments en dat software developers worden betrokken bij het maken van testscripts en het analyseren van performancetestresultaten.

Ik ben zeker een groot voorstander van het nader tot elkaar brengen van verschillende specialismen. Het komt de kwaliteit zeer ten goede bij een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, maar de term specialisme bestaat niet voor niets. Het komt vaak door een voorafgaande interesse in een bepaald vakgebied wat ervoor zorgt dat iemand zich gaat specialiseren. De vraag is dan ook of het integreren van taken een positief effect zal hebben op de kwaliteit van de services. Daarnaast is het ook de vraag of een specialist bereid is zich te interesseren/ontwikkelen in een ander gebied dan zijn/haar specialisme.

Mijns inziens kan vastgesteld worden dat DevOps een goede keuze is wanneer gezocht wordt naar een efficiëntere manier van samenwerken tussen betrokken disciplines. De korte lijnen, afstemming, communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines zorgen ervoor dat het object waaraan gewerkt wordt eerder de vorm aanneemt die een ieder verlangt. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat een specialist zich voornamelijk op zijn eigen specialisme moet focussen.

"Dus schoenmaker, blijf bij je leest."

- Auteur: Jos Esten

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld