>>

Secure development training

Een training op hoger technisch niveau is de secure development training waarin verschillende principes worden uitgelegd voor het veilig ontwikkelen van systemen. Onderdeel van deze training is ook een gedeelte “live hacking”. Hierbij probeert de security specialist op een interactieve manier samen met de deelnemers in te breken in een fictieve web-applicatie. Hierbij wordt duidelijk hoe de verschillende kwetsbaarheden die eerder behandeld zijn in de training in de praktijk kunnen worden misbruikt.

Dankzij de brede kennis die wij in huis hebben kunnen wij trainingen verzorgen voor allerlei doelgroepen en tot op een zeer hoog (technisch) niveau. Ook kan er toegespitst worden op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld mobiele apps. Het is dus altijd mogelijk om een passende (maatwerk) training te organiseren.

Registreren of meer informatie?