>>

Privacyverklaring

Laatste update: Mei 2024

Privacy is voor Computest Security (hierna ook wel “wij” of “ons” genoemd) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij jouw gegevens altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij ons allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Computest Security.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom

Computest Security verzamelt persoonsgegevens bij inschrijvingen voor trainingen, het opnemen van contact via het contactformulier, solliciteren op vacatures en bij het downloaden van whitepapers. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor diensten en trainingen rondom het performance en security vlak en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we SalesForce, ons CRM-systeem. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-, training-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, een whitepaper- of demo-aanvraagformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt niet langer bewaard dan noodzakelijk en houden wij ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen.

Bewaartermijnen

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Zie hiervoor ook ons cookiebeleid.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en two-factor authenticatie.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security ofwel TLS) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij voeren een securitycontrole uit op leveranciers van software-oplossingen als onderdeel van de selectieprocedure.
 • Wij hebben een uitgebreid pakket aan technische maatregelen geïmplementeerd voor de veiligheid van onze workstations en servers.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics; zie verderop in dit document.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Lees meer over ons cookiebeleid hier.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om te kunnen analyseren hoe effectief onze Google Ads-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Zie voor meer uitleg hierover ook ons cookiebeleid.

Google reCAPTCHA

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Zakelijk gebruik

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo B.V. uit Rotterdam. Deze tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com of in ons cookiebeleid.

Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt-out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens:
Computest Security
Signaalrood 25
2718SH Zoetermeer
privacy@computest.nl

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Klachten kunnen tevens worden gemeld bij Computest Security door een mail te sturen naar info@computest.nl of privacy@computest.nl.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld