SAFE ISN'T BORING. IT'S SMART.
>>

Cyberverzekering - onafhankelijk advies

Een cyberverzekering biedt organisaties eerste hulp bij cyberincidenten, geen overbodige luxe in deze tijd. Niet alleen kunnen organisaties met een cyberverzekering een beroep doen op gespecialiseerde hulptroepen, die helpen om de schade door het incident te beperken. Ook worden bepaalde aanvullende kosten en schade in dat geval gecompenseerd.

Ondanks dat de cyberverzekering al ruim tien jaar voor organisaties beschikbaar is, zien wij nog steeds veel terughoudendheid bij het afsluiten van deze verzekering. Voor organisaties is het de vraag wat de verzekering hen nu werkelijk biedt:

  • Voorziet de investering in de hulp en compensatie die nodig is?
  • Wat zijn de ‘kleine letters’ die mogelijk uitsluiting tot gevolg hebben?
  • Staan de doorlopende kosten wel in verhouding tot de opbrengsten?

Een onafhankelijk advies om jullie verzekerbaarheid te verhogen
Computest Security geeft organisaties onafhankelijk advies over de noodzaak en het nut van een cyberverzekering. Wij zijn op de hoogte van de acceptatiecriteria en werken ongebonden samen met verschillende verzekeraars, verzekeringsmakelaars, -adviseurs en schade-experts om de werelden van IT-security en cyberverzekering te overbruggen.

Het is ons doel om de verzekerbaarheid van cyberrisico’s te verhogen, zodat organisaties aantoonbaar voordeel hebben van de verzekering. Ook helpen we bij het realiseren van een betere match tussen duidelijke en actuele security behoeften van organisaties en de mogelijkheden voor cyberverzekeringen.

>> Lees meer in het interview met Dennis de Hoog, CEO bij Computest Security: 'Cyberverzekeringen lopen achter op de actualiteit'

>>

Onafhankelijk advies aan organisaties

Cyberrisico's verzekeren

Het wel of niet verzekeren van cyberrisico’s is voor veel organisaties een belangrijk vraagstuk. Computest Security adviseert organisaties onafhankelijk over het nut en de noodzaak van een cyberverzekering. Wij helpen inschatten of een cyberpolis een voordeel voor jullie organisatie biedt en welk voordeel dat is.

Ook vertellen wij precies welke maatregelen er nog moeten worden genomen om aan de eisen van een cyberverzekering te kunnen én blijven voldoen. Daarnaast ondersteunen we gedurende de looptijd de verzekerde organisaties en helpen we de security te versterken bij de verlenging van de verzekering.

Computest Security

Bel of mail ons als je meer wilt weten.

>>

Onze ondersteuning per fase

Cyberverzekeringsproces
Cyberverzekeringsproces_Computest_Security
>>

De stappen naar een cyberverzekering

Van acceptatie naar prolongatie

1a. Acceptatie

De eerste fase in het cyberverzekeringsproces; je stelt als organisatie vast of je aan de acceptatiecriteria van de verzekeraar voldoet. Het is belangrijk om te (laten) controleren of de verschillende technische maatregelen in de praktijk werken. Indien dit niet het geval is, wordt er mogelijk na een incident niet uitgekeerd door de verzekeraar.

icon_checkmark_180x180
icon_warning_180x180

1b. Afwijzing

Wanneer een verzekeraar of makelaar besluit dat het risico te hoog, dan wel het securityniveau van je organisatie te laag is, kan er niet worden voldaan aan de ingangseisen ('acceptatiecriteria'). Hiermee is niet gezegd dat er geen verzekering kan worden afgesloten, maar er is wel werk aan de winkel! Alleen na een aantoonbare versterking van de security van jullie organisatie kun je een cyberverzekering afsluiten.

2. Looptijd

Gedurende de looptijd van een cyberpolis kan op elk moment aanspraak worden gemaakt op de diensten die onderdeel uitmaken van de cyberverzekering. In de praktijk zal dit vooral bij incidenten het geval zijn. De polis biedt verzekerden een vangnet qua noodzakelijke hulptroepen, maar ook schadecompensatie in het geval van een incident.

icon_people_180x180
icon_magnifier_180x180

3. Prolongatie

Periodiek wordt een verzekering voortgezet, veelal jaarlijks. In die gevallen is het van belang dat er nog steeds aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. Datzelfde geldt voor eventuele nieuwe criteria. Met name om ervoor te kunnen zorgen dat er na een incident ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd in plaats van dat blijkt dat er niet aan de bepalingen kan worden voldaan.

>>

Waarom onze hulp bij het kiezen van een cyberverzekering?

De belangrijkste voordelen

1. Geen twijfel meer over de acceptatiecriteria

Zeker weten dat wordt voldaan aan de eisen, dat geeft rust en duidelijkheid. Onze specialisten bieden zekerheid bij het vaststellen of wordt voldaan aan acceptatiecriteria, zowel voor het afsluiten van de verzekering, bij voortzetting ('prolongatie') en uiteraard ook tijdens of na incidenten.

2. In geval van nood zijn wij 24/7 beschikbaar

Altijd terug kunnen vallen op security experts: onze specialisten zijn 24/7 beschikbaar voor securityvragen en bij incidenten. Stel al je (technische) vragen aan onze Cyber Risk Management Desk. Buiten kantooruren staat ons Security Operations Center en Incident Response Team klaar voor hulp bij incidenten.

3. Security naar een hoger niveau tillen

Wij leveren alle gewenste securityondersteuning voor organisaties. Of het nu gaat om security compliance vraagstukken, technisch advies of het laten testen van je (web)applicatie of IT infrastructuur, wij hebben de kennis en ervaring in huis om met elkaar jullie security niveau naar een hoger level te tillen.

>>

Meer informatie over het cyberverzekeringsproces?

Neem contact op!

Meer updates van ons?

Volg Computest Security op LinkedIn!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze diensten?

Schakel JavaScript in om dit formulier te gebruiken

Overweegt jullie organisatie een cyberzekering?

Vul je gegevens in en vraag extra informatie aan over onze ondersteuning in het cyberverzekeringsproces.

Schakel JavaScript in om dit formulier te gebruiken
Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld