>>

NIS2 Readiness Assessment

Je bent plichtig aan de nieuwe NIS2-wetgeving. En nu? 

Je weet dat de aanstaande NIS2-richtlijn ook geldt voor jouw organisatie. Er is alleen nog veel onduidelijk. Niet alleen over hoe de uiteindelijke wet eruit komt te zien, maar ook of en in hoeverre je organisatie er nu al aan voldoet. Hoe verhoudt NIS2 zich tot wat je organisatie al doet om de security te versterken? En welke zaken verdienen met voorrang aandacht? 

Onze onafhankelijke securityspecialisten helpen je om inzicht te krijgen in waar je staat en wat er nodig is om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Wij stellen, samen met jou, objectief vast in hoeverre je reeds voldoet aan de eisen die de NIS2 aan je organisatie stelt, en wat er dus nog moet gebeuren. De resultaten van deze nulmeting beschrijven we in een NIS2-roadmap, die inzichtelijk maakt welke securitymaatregelen met welke prioriteit aandacht verdienen.

Dit krijg je

  • Een van onze specialisten op het gebied van security wet-en regelgeving staat tot je beschikking om al je vragen te beantwoorden.
  • Een handzame rapportage die de verschillende NIS2-categorieën afzet tegen de huidige staat van de beveiliging van jouw organisatie. Zo maken we duidelijk hoe jouw organisatie ‘scoort’ bij het voldoen aan de nieuwe wet.
  • Uitleg over maatregelen die wij adviseren om uiteindelijk te voldoen aan de eisen die NIS2 stelt.
  • Een praktische roadmap met de geadviseerde maatregelen die stapsgewijs en in logische volgorde genomen moeten worden.

Dit gaan we doen

Stap 1 - Intake. Wij plannen een intake met medewerkers van jullie organisatie die precies weten hoe jullie organisatie werkt, wat belangrijke systemen zijn en welke maatregelen op het gebied van cybersecurity genomen zijn. De interviews gaan over jullie processen, gebruikte technologie en over de mensen en de mate waarop zij bewust zijn van risico’s en mogelijkheden.

Stap 2 - Analyse. Onze specialisten analyseren de resultaten uit de interviews en vergelijken deze met de NIS2-wetgeving. Zo maken zij inzichtelijk welke maatregelen er aanvullend nodig zijn voor jullie organisatie.

Stap 3 - Rapportage. In het rapport schrijven onze specialisten hun belangrijkste bevindingen en bieden praktische handvatten om jullie organisatie te helpen op weg naar NIS2. Een geprioriteerde roadmap mag hier niet in ontbreken.

Stap 4 - Kennisoverdracht. Onze securityspecialisten presenteren hun bevindingen en lichten hun aanbevelingen toe. Dit doen ze op basis van een interactieve werkwijze, waarbij alle betrokkenen hun vragen kunnen stellen en we gezamenlijk de roadmap bespreken.

Wat levert een NIS2 Readiness Assessment op?

Veel klanten voor wie we het NIS2 Readiness Assessment hebben afgerond geven aan dat ze al na de eerste interviews tot bruikbare nieuwe inzichten zijn gekomen. Ze zijn verrast door de mogelijkheden die er zijn om risico’s te beperken zonder grote investeringen.

De eindrapportage levert een totaaloverzicht van alle nog te nemen securitymaatregelen in een volgorde die recht doet aan de risico’s die worden afgedekt, maar ook aan de verandercapaciteit van jouw organisatie.

  • Een overzicht specifiek voor jullie organisatie met de nog te nemen securitymaatregelen op weg naar NIS2-compliancy.
  • Inzicht in de impact die de NIS2-implementatie gaat hebben op jullie organisatie.
  • Quick wins en tips voor het beperken en verminderen van risico’s.

Na het uitvoeren van het NIS2 Readiness Assessment, ben je in staat om precies aan te geven welke stappen er nog gezet moeten worden om NIS2 compliant te zijn, en weet je hoeveel dat van jullie organisatie gaat vragen.


Belangrijk onderdeel van de NIS2-wetgeving
Is je organisatie in staat om bij incidenten te voldoen aan de meldplicht van 72 uur? Monitoring, detectie en respons zijn van essentieel belang om te voldoen aan NIS2. Maar belangrijker nog, tijdige detectie van incidenten helpt schade door incidenten te beperken. Lees meer over continue monitoring, detectie van veranderingen en hulp bij incidenten?


Waarom je van Computest Security gaat houden, volgens ons tenminste... ;-)

  • Wij hebben super sociale technische nerds in huis die expert zijn op het gebied van security wet- en regelgeving én in staat zijn om de business te begrijpen. Dat is wel zo handig. Een NIS2 Readiness Assessment heeft namelijk impact op de hele organisatie en niet alleen op het IT-eiland binnen een bedrijf.
  • Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring, we hebben al honderden klanten succesvol geholpen met het verbeteren van hun cybersecurity.
  • We houden niet van onduidelijke, onleesbare rapporten. Bij ons krijg je concrete oplossingen voor jouw technische vraagstukken.

Wil jij ook stappen zetten om jullie organisatie voor te bereiden op de NIS2-wetgeving? Neem dan contact op via info@computest.nl, bel +31 (0)88 733 13 37 of laat je gegevens achter in ons contactformulier en wij beloven je zo snel mogelijk terug te bellen of mailen.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld