>>

Loadtest

Gebruikers worden steeds veeleisender, ook op het gebied van responstijden. Als je applicatie traag reageert, haken mensen sneller af. En dat gaat ten koste van je conversie. Heb je met leveranciers SLA’s of non-functional requirements afgesproken voor de responstijden, dan kun je de performance objectief vaststellen met een loadtest.

Performance loadtest

Wat is een loadtest?

Met een loadtest ontdek je of je systeem bepaald piekgebruik aankan, en of het voldoet aan de service level agreement (SLA). Daarnaast krijg je een objectief inzicht in de gemiddelde responstijden. Als je een nieuwe applicatie hebt ontwikkeld of bent gewisseld van datacenter, hardware of operating system, dan kun je met een loadtest inzicht krijgen in (verschillen in) gemiddelde responstijden. Ook wordt dan de capaciteit en stabiliteit van je systeem gecontroleerd. Zo zie je of er bottlenecks zijn en wat er nog moet gebeuren voordat je veilig live kunt.

Wat doen we bij een loadtest?

Met een load test bootsen we het werkelijke gebruik van je systeem zo goed mogelijk na. Minimaal een uur lang simuleren we de activiteit op de meest opgevraagde pagina’s, bij belangrijke transacties en eventueel zware acties. Dit gebeurt op basis van realistisch gebruikersgedrag of volgens de afspraken uit je SLA. Je systeem wordt dus niet extreem op de proef gesteld zoals bij een stresstest. Maar je krijgt wel een duidelijk beeld van de responstijden bij piekgebruik, bijvoorbeeld in het weekend, ‘s avonds of na een marketingcampagne.

Voor het uitvoeren van een realistische loadtest, bootsen we gebruikersgedrag na. We bouwen scripts die gebruikers simuleren die de gewenste acties binnen de webapplicatie doorlopen, en brengen vervolgens variatie aan in de test door verschillende gebruikerspopulaties te simuleren volgens een vastgestelde verdeling. Door gebruik te maken van onze eigen loadfarm, waar we beschikken over voldoende eigen IP-adressen, kunnen we gebruikers uniek genoeg simuleren voor een realistische test.

Tijdens de loadtest houden wij niet alleen de responstijden in de gaten, maar ook de vitals van je infrastructuur. Daarnaast houden we contact met je engineers, zodat we kunnen bijsturen waar nodig, en zodat issues direct goed kunnen worden gediagnosticeerd.

Wat krijg je na een loadtest?

Op basis van de loadtest krijg je een rapport dat we persoonlijk met je bespreken. Hierin doen we aanbevelingen voor het verlagen van de responstijden of geven we aan hoe je meer gelijktijdige gebruikers kunt verwerken.

Performance Specialisten

Vragen over performance? Wij sparren graag met je. Bel of mail ons.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld