>>

Stresstest

Gebruikers worden steeds veeleisender, ook op het gebied van responstijden. Als je applicatie traag reageert, haken mensen sneller af. En dat gaat ten koste van je conversie. Heb je met leveranciers SLA’s of non-functional requirements afgesproken voor de responstijden, dan kun je de performance objectief vaststellen met een loadtest.

Performance_tests_Stress test.png

Wat is een stresstest?

Een stresstest laat zien hoe je applicatie reageert bij oplopende belasting en wat de maximale capaciteit van je applicatie is. Een stresstest wordt vaak ingezet om een nieuw ontwikkelde applicatie te testen, maar ook als er een wisseling plaatsvindt van datacenter, hardware of operating system. Het is dan belangrijk te checken of je systeem de verwachte piekbelasting (nog) aankan. Vrijwel elke wijziging heeft namelijk impact op de prestaties.

Wat doen we bij een stresstest?

Bij het uitvoeren van een stresstest bootsen we in een veilige omgeving een waarheidsgetrouwe situatie na. Hierin simuleren we het gebruikersgedrag bij maximale (piek)belasting. Dit doen we bijvoorbeeld op je populairste pagina’s, bij veelvoorkomende transacties of zware functionaliteiten. Door de druk steeds verder op te voeren ontdekken we waar de grenzen van je systeem liggen en signaleren we waar in de keten precies de knelpunten zitten.

Tijdens de stresstest houden wij niet alleen de responstijden in de gaten, maar ook de vitals van je infrastructuur. Daarnaast houden we contact met je engineers, zodat we kunnen bijsturen waar nodig, en zodat issues direct goed kunnen worden gediagnosticeerd.

Wat krijg je na een stresstest?

Het rapport van de stresstest geeft duidelijk aan hoeveel gebruikers of transacties je systeem gelijktijdig kan verwerken zonder fouten of te lange responstijden. Als je een stresstest inzet om de capaciteit van je systeem na het opschalen te testen of de performance optimaliseren, dan vertellen we je ook welke infrastructuurcomponenten of -configuraties moeten worden aangepast. Zo kun je je systeemcapaciteit met een minimale investering gericht uitbreiden en zorgen dat de performance onder alle omstandigheden gewaarborgd blijft.