>>

Testautomatisering

Hoe verhoog je maturity door test automation?

In de wereld van Agile software-ontwikkeling wordt veel gesproken over de maturity van teams en worden hier verschillende modellen voor gebruikt. Wat deze modellen gemeen hebben, is de rol die automatisering speelt. Het doel is om alle stappen tussen het opleveren van code door een developer en het beschikbaar hebben van de code op de productieomgeving, automatisch te laten plaatsvinden. Dit omvat code checks, build en packaging en testing.

Het 100% automatiseren van testing is niet altijd mogelijk en vaak ook niet wenselijk, maar met automatisering kunnen meestal wel grote winsten worden behaald. Bijvoorbeeld in de snelheid van de testfase en in de dekkingsgraad van de tests ten opzichte van de functionaliteit van de applicatie. In een development team dat net begint aan dit proces ziet de verdeling van testinspanning er vaak ongeveer uit als onderstaande omgekeerde pyramide. Onderin de driehoek vinden we de tests op unit-niveau in code en naar boven toe steeds bredere tests over componenten en systemen heen.

Manual based testing 2

In bovenstaande afbeelding is te zien dat het grootste deel van de inspanning zit in handmatig testwerk, terwijl slechts een kleine inspanning naar automatisering van testwerk gaat. Dat is een dure aangelegenheid, want het onderhouden van de automatisering bovenin de driehoek is het kostbaarst. Het resultaat van groei in volwassenheid is echter dat na een investering in het opzetten van automatisering, handmatige testactiviteiten niet of nauwelijks meer nodig zijn. Dit resulteert in een 'normale' pyramide, waarbij het meeste werk geautomatiseerd is. Het grootste deel van de automatisering vindt dan plaats op unit-niveau en hoger in de pyramide hoeft minder testwerk plaats te vinden door de degelijke basis. Dit zorgt voor effectiever en sneller testen, tegen lagere onderhoudskosten van de tests.

Onze functional test automation consultants zijn experts in het begeleiden en realiseren van deze groei in volwassenheid op testgebied!

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld