>>
01-september-2014, min. leestijd

De allround tester

Vroeger was het leven simpel. Als je ziek werd ging je naar de dokter die je kon behandelen. Of het nu je ogen, maag of je grote teen was. Specialisatie was nog onbekend en patiënten, hun ziektes, en verwachtingen waren eenvoudig. De medische wetenschap was beperkt.

In de loop der tijd werd de medische professie complexer. Specialisaties ontwikkelden zich en de goede oude dokter werd vervangen door hordes specialisten.

Software is op een soortgelijke manier geëvolueerd, maar dan in een kortere periode. Vroege software werd ontwikkeld door de programmeur die alles voor zijn rekening nam, van ontwerpen tot deployments. Er was geen noodzaak noch capaciteit voor specialisaties. Tijd en vooruitgang gingen echter specialisaties vereisen, waardoor de architect, programmeur, tester, etc. zijn ontstaan. Dit lijkt een zichzelf herhalend proces te zijn. Zo zijn er inmiddels ook binnen de testwereld diverse specialisaties ontstaan.

Op zichzelf staand zijn deze specialisaties een goede zaak. Performance-testen is immers een ander vak dan usability-testen! Er is echter een valkuil dat je te veel in je specialisme blijft hangen en niet meer de kennis op wilt doen van de andere disciplines. Welke 8 punten zou een tester moeten weten en doen om te kunnen overleven in deze kennisintensieve wereld.

Je bent zelf je grootste vijand

De IT industrie heeft nog steeds de stap naar de allround tester niet gemaakt. Je ziet vaak dat bedrijven blijven hangen in het oude “poortwachter”-model, waarbij het testen beschouwd wordt als laatste activiteit binnen het ontwikkelproces. Wat erger is; de testers zelf hebben hier ook een handje van, door scherp hun grenzen te bewaken en anderen als buitenstaander te beschouwen die “niet weten hoe we werken”. Specialisatie is binnen organisaties gecreëerd om haar doelen te ondersteunen. Iedereen weet beter dan anderen hoe het eigen werk gedaan kan worden. Het is belangrijk dat verschillende specialisten samen werken, en niet elkaar tegenwerken.

Focus smal, denk breed

Het is essentieel om gespecialiseerd te zijn in je vak. Maar het is net zo belangrijk om het hele plaatje te zien. Je zal moeten begrijpen hoe de verschillende specialisten hun bijdrage leveren om het doel te bereiken. Je moet je eigen stukje kennen, maar ook hoe het in het geheel past om de puzzel op te lossen.

Je bent geen bewaker

Wellicht ben je controleur, maar je bent geen bewaker van de kwaliteit. Kwaliteit is ieders verantwoordelijkheid. Door te denken in termen van bewaking of poortwachters dwing je jezelf en anderen om smal te blijven denken, passief te acteren en niet adequaat te presteren. Jij en je kennis maken onderdeel uit van de kern van de organisatie. Zorg er dus voor dat je niet aan de zijlijn staat.

Blijf betrokken

Jouw rol vereist dat je vanaf de start van de applicatie-ontwikkelcyclus betrokken bent. Deze betrokkenheid zal in de loop van de cyclus veranderen. Van leren en observeren, tot toetsen, adviseren en eisen. Maar ben overal bij! Draag bij aan projectplannen, ben betrokken bij design-discussies, evalueer en test eventuele prototypes, begin al vroeg met het ontwikkelen van testcases, review changes, deel je gevonden bevindingen met ontwikkelaars en uit je bezorgdheid over bijvoorbeeld de schaalbaarheid en testbaarheid bij de architect.

Communiceer

Het is noodzakelijk om goed te kunnen communiceren met diverse groepen tijdens verschillende fasen in het project. Dit kan zijn: het melden van een bevinding, het maken van een testplan, het uitleggen van performanceresultaten of feedback geven op het ontwerp. Je zal altijd moeten beseffen met wie je communiceert, zodat je dezelfde taal spreekt als de ontvanger en niet in testjargon blijft hangen.

Automatisering is je vriend

Automatiseer wat je kan automatiseren. Je hebt al genoeg te doen en er is over het algemeen geen ruimte om tijd te spenderen aan zaken die geautomatiseerd kunnen worden. Of het nu een installatieprocedure, het uitvoeren van testcases, performancetests of rapportage is. Je moet altijd uit blijven kijken naar het weghalen van saai en repetitief werk, zodat je je kan focussen op andere zaken. Automatisering helpt je, het is niet bedoeld om je te vervangen.

Kijk in andermans keuken

Eén van de meeste effectieve manieren om een beeld te krijgen van het grote geheel, is om af en toe in de keuken van een ander te kijken – en vice versa! Ga een keer samen met een ontwikkelaar zitten om te zien hoe hij z’n code maakt, of vraag aan de projectleider of je mee mag helpen met het opstellen van een projectplan. En laat hen ook een keer met je brainstormen over het opstellen van testcases. Iedereen wordt er beter van, en er wordt nog meer wederzijds begrip gekweekt tussen de verschillende disciplines. Een echte kennisorganisatie is een lerende organisatie

Lees jezelf naar het volgende niveau.

Dit is een gebied waarvan ik persoonlijk vind dat de testwereld achterblijft. Een allround tester vereist het continu werken aan je kennis. Hoewel de hoeveelheid testliteratuur in het niet valt bij, bijvoorbeeld, management- of developersboeken, trekt dit wel aan. Er ontstaat meer en meer interesse in het testvak, wat zich ook uit in meerdere boeken. Daarnaast bestaan er ook veel blogs en websites die continu geupdate worden. Je zal actief en aandachtig moeten lezen over je werk. Dat is de enige manier om op het volgende niveau te komen.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld