>>
11-december-2018, min. leestijd

Hoe kunnen banken hun betaalplatformen klaarstomen voor Instant Payments?

Vanaf begin 2019 kan in Nederland gebruikgemaakt worden van Instant Payments. Dit betekent dat als je geld overmaakt naar een persoon of bedrijf, dit binnen 5 seconden bij die persoon op de rekening staat. Een groot verschil met de huidige snelheid van betalingen waarbij alleen als je bij dezelfde bank zaken doet, je op dezelfde dag het geld op je rekening kunt verwachten. Instant Payments is dus een grote vooruitgang in de snelheid van het betalingsverkeer. Maar het stelt ook de nodige eisen aan de performance van de platformen van banken.

Waarom hebben we eigenlijk al die tijd moeten wachten voordat je bijvoorbeeld direct over je salaris kon beschikken nadat je werkgever het had overgemaakt? De oorzaak hiervan ligt bij de afspraken die er in verschillende eurolanden zijn gemaakt voor het op peil houden van de balans van de banken: het zogenaamde verevenen. Als er een betaling gedaan wordt door iemand bij bank A naar iemand bij bank B, moet ook de balans van de centrale banken daarmee corresponderen. Daarom is er een systeem bedacht dat dat bijhoudt, genaamd TARGET2.

TARGET2 wordt een real-time systeem genoemd, maar volgens de huidige standaarden is dat zeker niet het geval. Dit wordt duidelijk uit hetgeen de Europese Centrale Bank hierover zegt:

“TARGET2 is open every day, with the exception of: Saturdays; Sundays; New Year’s Day; Good Friday and Easter Monday; 1 May (Labour Day); Christmas Day; and 26 December.

To allow participants to better manage their end-of-day liquidity, customer payments are subject to a cut-off time of 5 p.m.“

Deze regels betekenen dat wanneer je buiten kantoortijden een betaling doet naar iemand die klant is bij een andere bank, je moet wachten tot de ochtend van de volgende werkdag. Zeker in combinatie met feestdagen kan dit best ongunstig uitpakken.

Verwachtingen Instant Payments hooggespannen

Onder meer om deze reden is Instant Payments, ook wel de Flitsbetaling genoemd, bedacht. Zo kun je 365 dagen per jaar, 24 uur per dag binnen 5 seconden interbancair geld overmaken en krijg je terugkoppeling dat de betaling gelukt is. Lukt het niet binnen de tijd, dan gaat de betaling in de regel niet door. Verevening is hier een continu proces geworden door middel van het monitoren en op peil houden van de liquiditeit van de deelnemende banken. De Betaalvereniging Nederland verwacht dat Instant Payments het nieuwe normaal wordt voor particuliere en klein zakelijke transacties, dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

Wat is Instant Payments

Voor een performance engineer is Instant Payments natuurlijk zeer interessante materie. Naast dat banken ervoor moeten zorgen dat hun eigen systemen over voldoende capaciteit en performance beschikken, zijn ze nu ook real-time afhankelijk van derde partijen zoals de andere aangesloten banken en de CSM (Clearing and Settlement Mechanism) die als tussenpartij optreedt. Voor Nederland is deze tussenpartij equensWorldline. Aangezien de status van de betaling nu direct wordt teruggemeld kunnen banken ook theoretisch inzicht creëren in de performance van hun concurrenten.

1 januari 2019 worden de eerste testtransacties op het productienetwerk uitgevoerd dus je kunt je voorstellen dat er al enige tijd druk getest wordt, zowel bij banken intern als interbancair in samenwerking met equensWorldline. De interbancaire performancetesten zijn er uiteraard op gericht om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de stabiliteit en performance van deze ingewikkelde keten van banksystemen. Deze manier van testen mag best revolutionair genoemd worden, aangezien alle deelnemende banken hier intens en op grote schaal in samenwerken en allemaal hetzelfde doel nastreven: een nieuwe infrastructuur voor het snel en betrouwbaar uitvoeren van betalingen, iedere dag, elk moment van de dag.

Adviezen voor performance testing Instant Payments

Om een goede performance test uit te kunnen voeren voor Instant Payments en te zorgen dat het straks ook echt werkt, is het raadzaam de volgende adviezen mee te nemen:

  • Verwerk zoveel mogelijk asynchroon: door de opzet van het verwerkingsschema kan de definitieve bevestiging van een interbancaire boeking een aantal seconden op zich laat wachten. Dit klinkt misschien als een korte periode, maar met enkele tientallen boekingen per seconde kan dit behoorlijk oplopen. Als het systeem synchroon wacht op antwoord betekent dat er meer openstaande systeemtransacties zijn die zorgen voor een hoger resourcegebruik. Ook zorgt asynchroon verwerken voor meer stabiliteit bij een mogelijke verstoring.
  • Meet grondig zodat ook de uitschieters duidelijk worden: een uitschieter kan het verschil zijn tussen een wel of niet verwerkte betaling.
  • Kijk naar de beste route voor een betaling: hoe minder systemen een betaling door moet, hoe beter. Ieder systeem in de keten voegt immers verwerkingstijd toe.
  • Wees voorzichtig met het gebruik van virtuele platformen: kortstondige overbelasting op een hostplatform door andere virtuele servers kan voor instabiliteit zorgen en dus potentieel afgekeurde betalingen tot gevolg hebben.
  • Zorg dat verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn. Zo houd je inzicht in welke stromen er wel of niet voldoen aan de performance-vereisten en is er meer controle.
Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld