>>
22-december-2014, min. leestijd

Vrouwen in de ICT? Hell no!

Als je ooit op de ICT afdeling van een bedrijf bent geweest, is de man/vrouw verdeling je daar vast en zeker opgevallen; vrouwen zijn er zwaar in de minderheid. Uit onderzoek is gebleken dat voor elke 1.000 vrouwen met een bachelordiploma in Europa, er maar 29 zijn met een IT-diploma. En zelfs van die 29 vrouwen kiest 86% niet voor een baan in de ICT!

Waarom nou niet?

Als 17 jarig meisje begon ik mijn Bachelor of ICT in Eindhoven. Er is mij vaak genoeg gevraagd waarom ik niet voor kapster ging studeren en of ik wel wist wat een USB-poort was. Wat is het toch dat men vindt dat ICT een mannenwereld hoort te zijn? Waarom trekken ICT-studies vooral mannelijke studenten aan en waarom verwachten mannelijke ICT-studenten geen vrouwen tegen te komen op de door hen gekozen opleiding?

Het antwoord is voor de hand liggend, maar helaas wel waar; het imago van ICT is nou eenmaal niet erg flatteus. Hoe graag we ook willen geloven dat het ‘ICT-nerd’ imago niet meer bestaat, doet het dat wel degelijk. In ieder geval onder mijn leeftijdsgenoten. Tijdens mijn zoektocht naar een kamer in de lichtstad in het eerste jaar van mijn studie, heb ik na talloze vergeefse pogingen het woord ‘ICT’ maar uit mijn motivatiebrieven gehaald. En ja, dat heeft me uiteindelijk een kamer opgeleverd. Ook als ik vertel dat ik in de ICT werk, trekt men een raar gezicht. Ik zal wel ‘de hele dag alleen maar in een donker hok videogames zitten spelen‘. En: ‘Dat is toch niks voor meisjes’. Ik moet daar altijd hartelijk om lachen. Maar eigenlijk is het helemaal niet grappig dat een branche, die in deze tijd zó belangrijk is en ook steeds belangrijker zal worden, een imago heeft dat een totaal verkeerd beeld van de werkelijkheid afschildert. Want dat beeld, dát is het antwoord op de vraag: ‘waarom nou niet?’. Het schrikt vrouwen af.

Waarom dan wel?

Dat er meer mannen in de ICT werken dan vrouwen is helemaal niet zo’n probleem. Maar dat het verschil zó groot is, is toch eigenlijk wel zorgwekkend. Ik persoonlijk geloof dat, wanneer er binnen een organisatie een betere man/vrouw balans is, het automatisch een gezondere werkomgeving creëert. Vrouwen zijn nou eenmaal echt anders dan mannen. Dat brengt dus weer andere talenten en kwaliteiten met zich mee.

Zo worden vrouwelijke competenties als creativiteit, communicatie, inlevingsvermogen, intuïtief proberen en veranderen, steeds belangrijker voor de ‘moderne’ ICT. Daarnaast tonen studies aan dat door vrouwen ontworpen ICT-producten gebruiksvriendelijker, mooier en kleiner zijn, terwijl door mannen ontworpen ICT-producten meer hightech en innovatiever zijn. Dat wil dus zeggen dat, zoals we allemaal allang weten, mannen en vrouwen elkaar aanvullen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat evenwichtig samengestelde teams beter op veranderingen inspelen en daarnaast overall beter presteren. Door de verschillende krachten van mannen en vrouwen te bundelen, kan de ICT-wereld genieten van the best of both worlds. En dát maakt vrouwen in de ICT belangrijk.

Vrouwen in de ICT? Hell yes!

Bronnen

http://www.platformvrouwenict.nl/content/vrouwen+belangrijk+voor+ict

http://www.nrc.nl/carriere/2013/10/03/meer-vrouwen-in-ict-9-miljard-meer-voor-eu/

http://ispconnect.nl/articles/er-werken-te-weinig-vrouwen-in-de-ict-eeen-oproep-van-geke-rosier/

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld