>>
07-juli-2020, min. leestijd

Zo creëer je draagvlak voor innovatie bij medewerkers en klanten

Stilstand is achteruitgang. In de wereld waarin we nu leven lijkt dit meer dan ooit het geval. Vrijwel elke organisatie houdt zich dan ook bezig met innovatie. Sommige bedrijven hebben zelfs een Chief Innovation Officer aangesteld om innovatie te stimuleren en in goede banen te leiden. Maar terwijl innovatie nieuwe en spannende dingen met zich meebrengt, betekent het ook verandering. Daar is vaak minder enthousiasme voor bij medewerkers en klanten.

Draagvlak vormt de basis voor succes

Hoe krijg je mensen dan toch mee met jouw innovatieve plannen en projecten? Want genoeg draagvlak vormt de basis voor elk succesvol innovatietraject. Als je iedereen aan boord krijgt en houdt, dan verloopt het implementatieproces een stuk soepeler. Als manager operations en HRM coach bij Computest heb ik in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in onder andere de financiële sector, de e-commerce- en mediabranche en bij de overheid. Ik heb daar geleerd wat wel en niet werkt. Daarom deel ik hierbij mijn 5 beste tips voor het creëren van draagvlak voor innovatie:

Tip 1: Communiceer over je afwegingen

Voordat je start met een innovatietraject, weeg je eerst grondig af of innovatie op dit specifieke vlak echt nodig is. Toets deze vraag aan de volgende punten:

  • Kosten-batenanalyse - Hoeveel tijd, geld en energie gaat er in dit project zitten? Wat zijn de verwachte opbrengsten? Wat gaan we ermee winnen (naast financieel gewin)?
  • Aansluiting bedrijfsstrategie - Past het innovatietraject echt bij waar we heen willen en wie we zijn als organisatie? Sta er bewust bij stil of het aansluit bij de visie en de strategie van de organisatie.

Pakt de kosten-baten analyse positief uit en sluit de innovatie aan bij de bedrijfsstrategie? Communiceer dan vanaf het begin met klanten en medewerkers over je afwegingen. Zo ontstaat bij de opzet van het project al meteen meer draagvlak voor een innovatietraject.

Tip 2: Leg innovatie in handen van je medewerkers en geef ze er de tijd voor

Creëer een werkmethode waarmee het voor klanten en medewerkers aantrekkelijk wordt ideeën aan te dragen. Als je hier een methode en processen voor inricht, weet je dat als er een initiatief voor innovatie komt vanuit je klanten of medewerkers, hier direct draagkracht voor is.

Een voorbeeld van zo’n werkmethode is het opzetten van ‘improvement days’. Bij Computest bieden we onze teams de ruimte om dit soort dagen te organiseren, mede om innovatie vanuit de organisatie te stimuleren. Onze teams komen minimaal eens per kwartaal samen en bekijken dan hoe ze als team beter kunnen opereren in hun sector.

Naast improvement days hebben we een business cycle ingericht. Dit houdt in dat we maandelijks met elk team bespreken welke concrete verbeteringen zij voor ogen hebben en hoe de rest van de organisatie daar aan bij kan dragen.

Tip 3: Richt een duidelijk innovatieproces in en maak dat inzichtelijk

Gestructureerd innoveren heeft ook een duidelijk proces nodig. Dit kun je doen door het werkproces expliciet te beschrijven. Zo krijg je inzicht en controle over de verschillende fases en werkzaamheden.

Bij Computest hebben we ons innovatieproces uitgewerkt en ingericht middels een Kanban-bord. Dit is een methode om de flow van activiteiten (en de waarde daarvan) te definiëren, te beheren en te verbeteren. Met dit fysieke bord kun je de verschillende fases van een innovatieproces en de activiteiten die daarvoor moeten worden uitgevoerd visueel maken. Een eenduidig, gestructureerd innovatieproces heeft het voordeel dat je overzicht en inzicht creëert in innovatie en daarmee draagvlak voor aankomende veranderingen. Daarnaast is er ook veel meer focus op het afmaken van werkzaamheden. Dus in plaats van lang werken aan meerdere innovatieprojecten tegelijk, werk je in een bepaalde periode dedicated aan één of twee innovatieprojecten. Stop starting, start finishing.

Tip 4: Wees open over het einddoel van het innovatietraject

Blijf altijd het einddoel van het innovatietraject in gedachten houden en wees daar duidelijk over tegen klanten en medewerkers. Daarmee kun je makkelijker uitleggen met welke ideeën iets gedaan wordt en met welke niet. Ga ook in gesprek met mensen over waarom een idee niet wordt uitgevoerd, zodat iemand zich serieus genomen voelt. Dit geldt overigens ook voor het betrekken van klanten bij innovatie.

Tip 5: Zorg voor grondige evaluatie

Om te zorgen dat alle stakeholders betrokken blijven bij innovatie is een continue feedback-loop belangrijk. Stakeholders moeten hierbij de kans krijgen het innovatietraject samen te evalueren en prioriteiten vast te stellen voor het komend kwartaal. Zo blijft iedereen betrokken omdat hun input wordt meegenomen gedurende de projecten. Als medewerkers zich gehoord voelen en een positieve ervaring hebben met een innovatietraject, komt dit het eindresultaat ten goede.

Innoveren met draagvlak eenvoudiger dan je denkt

Een succesvol innovatietraject inrichten waar ook nog draagvlak voor is, is niet eenvoudig en het zal misschien ook niet direct goed gaan. Door deze 5 tips toe te passen en enkele ‘trials and errors’ mee te maken ga je zien dat innoveren mét draagvlak toch eenvoudiger is dan je denkt!

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld