>>
26-mei-2017, min. leestijd

Agile en DevOps: zo pakken ING en Knab het aan

In een eerder blog ging ik in op hoe banken sneller kunnen innoveren door hun testprocessen op een Agile en Devops manier in te richten. Maar hoe implementeer je Agile en Devops in je hele organisatie? En wat zijn voorwaarden om hierin te slagen? Tijdens een speciale sessie deelden Knab en ING bank hun best practices met branchegenoten.

Rob Walg is Manager Change Organization bij Knab en geeft aan dat de noodzaak om Agile te werken bij Knab kort na de introductie al duidelijk was: De propositie sloeg niet direct aan. We hebben toen enkele zaken snel veranderd zoals het aanbieden van diensten in een Spotify-model met pakketten en een zakelijk pakket (met name gericht op ZZP-ers).”

Deze omslag vergde ook nogal wat van de IT-afdeling van Knab. “Er waren verschillende uitdagingen; de druk op de servicedesk was hoog en ook de performance van onze website was niet sterk genoeg. Dit hebben we opgelost door performance assurance in te zetten. In dit programma monitoren we de performance continu en wordt performance meegenomen in elk stadium van het ontwikkelproces.

Van scrum-teams naar waarde-teams

Walg geeft aan dat de behoefte naar structuren/methoden zoals scrum en DevOps toeneemt naarmate de organisatie groeit. In een organisatie met 5 á 10 personen is het relatief eenvoudig om snel en wendbaar te zijn, wanneer de organisatie een factor 10 groeit moet je dit organiseren. “Een belangrijke ontwikkeling is dat we momenteel van scrum-teams naar waardeteams gaan. Dit betekent dat Agile en Devops niet langer alleen binnen de IT-afdeling wordt toegepast, maar door de hele organisatie. De hele keten gaat mee dus ook onze marketingafdeling. Dit zorgt ervoor dat we nog efficiënter kunnen werken. Randvoorwaarde om deze werkwijze organisatiebreed goed te implementeren, is de teams technisch te faciliteren. Als ze te afhankelijk zijn van elkaar, wat nu nog deels het geval is, kunnen ze niet onafhankelijk werken wat ten koste gaat van de output, agility en motivatie.”

Walg verwacht dat de banking sector de komende jaren verder zal transformeren. Om zich te onderscheiden wil Knab zichzelf niet zozeer als bank positioneren, maar als platform dat klanten faciliteert. “Neem Uber en Airbnb die de vraag aan het aanbod koppelen en niet zelf het product zijn. Dit is ook waar Knab naartoe groeit. Agile en DevOps zijn in dit proces cruciaal.”

Uitdagingen en oplossingen onderweg naar een Agile ING

Chris Reedijk en Gary Stewart zijn beide engineers bij ING. Zij gaven aan dat de verschuiving van de watervalmethode naar Agile en scrum ook een verschuiving naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid betekent. Zij bespraken de belangrijkste uitdagingen èn oplossingen die zij op dit gebied tegenkwamen.

Uitdaging 1: Streef geen consensusmodel na

Als je volgens Agile en DevOps wilt werken, moet er juist geen consensusmodel zijn. Daarmee worden kritische gesprekken uit de weg gegaan en is niemand uiteindelijk verantwoordelijk voor het idee of de oplossing. Ook gaan meetings veel langzamer, omdat men niet tot de kern komt. Oplossing: Er moet een centrale visie worden vastgesteld waarvan iedereen owner is (een zogenaamde North Star Vision). Daarnaast moeten de grenzen waarbinnen men kan opereren duidelijk zijn. En je kunt het eens of oneens zijn; er moet uiteindelijk een beslissing genomen worden waaraan iedereen zich commit en waar iedereen voor gaat.

Uitdaging 2: Houd rekening met de verscheidenheid in teamdynamiek

De dynamiek in ieder team is anders en alle mensen zijn verschillend. Hoe ga je hiermee om? Oplossing: Zoek uit wat mensen motiveert en ontdek de specifieke kracht van ieder teamlid. Verder is het essentieel niet op detailniveau te managen maar juist je teamleden te vertrouwen. Als mensen niet gemotiveerd zijn is het vrijwel onmogelijk om succesvol DevOps toe te passen. Er is dan geen ownership.

Uitdaging 3: Creëer structuur

Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid betekent niet dat teams geen structuur of sturing meer nodig hebben. Oplossing: Zorg dat de visie van de organisatie duidelijk is en men dat gezamenlijke doel niet uit het oog verliest. Geef daarnaast duidelijk aan wie waarvoor verantwoordelijk is. ING werkt bijvoorbeeld volgens in squads (zelfsturende, autonome eenheden) in een POCLAC Agile-cultuur. Hierbij is er een speciale samenwerking tussen de Product Owner (PO) Chapter Lead (CL) en de Agile Coach (AC) die erop is gericht om de squad te helpen beter te presteren.

Uitdaging 4: Geef ruimte om te falen

Het feit dat teams zelf verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat en dat beslissingen die zij nemen grote gevolgen kunnen hebben, kan ook zorgen voor angst om knopen door te hakken. Oplossing: maak duidelijk dat het niet erg is om fouten te maken en praat erover. Geef het team vertrouwen en als er een verkeerde beslissing is gemaakt, ga hier dan goed mee om. Wees bovendien open, hiermee stimuleer je ook creativiteit bij teams. Daarnaast is het goed om een sandbox-omgeving te creëren waar concepten eerst getest kunnen worden.

Na de sessie gaven enkele aanwezigen aan de verhalen van ING en Knab herkenbaar te vinden. Ook vond men dat er bij Agile en DevOps doorgaans vooral veel aandacht is voor de cultuur. Het opzetten en implementeren van de processen is echter minstens een evenzo grote uitdaging. Verder is feedback geven (en goed kunnen ontvangen) een belangrijke factor. Als je je kwetsbaar opstelt krijg je ook veel terug waardoor je sneller tot oplossingen komt. En dat is belangrijk in de competitieve financiële wereld.

Meer weten over Agile en DevOps in de praktijk?

Lees hier alles over Agile werken bij ING. Ook bij Computest hebben in het proces naar een zelfsturende organisatie ruime ervaring opgedaan met organisatiebreed Agile werken. Check hier de blogs van onze CEO Hartger hierover.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld