>>

Drie misverstanden over Agile werken

Lekker Agile! Of niet?

Er zijn in de IT en ook daarbuiten, veel organisaties die het Agile werken en denken hebben omarmd. Niet gek, want de ideeën en principes achter Agile zouden mits goed toegepast, moeten zorgen voor een kortere time-to-market en een waardevoller product voor de business. Daarnaast betekent Agile werken dat de voortgang altijd inzichtelijk is en committeert het team zich aan continu leren en verbeteren om zo efficiënter en effectiever te worden. Ofwel: what's not to like? Er zijn echter een aantal misverstanden die met het Agile-gedachtengoed in het achterhoofd heel logisch kunnen klinken, maar die in de praktijk vaak niet blijken te kloppen en ten koste gaan van het succes van Agile werken. Komen onderstaande uitspraken jou bekend voor?

1. 'We werken aan heel veel verschillende zaken tegelijk in een sprint! Dat kan, want we zijn toch Agile'

agile werken misverstanden.jpg

Nee, Agile wil niet zeggen dat je als team twintig ballen tegelijkertijd in de lucht moet proberen te houden. Agile werken betekent hoofdzakelijk dat er in iteraties gewerkt wordt, waardoor korte feedbackloops ontstaan. Je ontwerpt, bouwt en test als team een klein stukje of 'increment' en zorgt dat je aan het einde van de sprint iets werkends hebt om bij de sprint review te laten zien. Dat betekent dat zaken juist worden afgerond voordat er aan nieuwe onderdelen gewerkt wordt. Hoe meer zaken je opneemt in de sprint, hoe groter de kans dat er uiteindelijk zaken blijven liggen. Het hoofddoel blijft immers om een werkend stuk functionaliteit op te leveren aan het einde van de sprint.

Agile schrijft zelfs voor dat mensen dedicated in een team zitten en aan hetzelfde doel werken. Logisch, want wanneer teamleden zichzelf moeten opsplitsen voor veel verschillende taken en teams, dan ontbreekt de focus die nodig is om kwaliteit te kunnen leveren.

2. 'Doordat de requirements niet vast staan kunnen we niet met deadlines werken, dan zijn we immers niet Agile meer'

Dit is niet helemaal waar, maar het is wel een lastig item binnen Agile werken. Deadlines bestaan nog steeds. Wanneer je aan het management van een organisatie voorstelt om zonder deadlines te werken, dan is er een goede kans dat ze je niet serieus nemen. Iedereen die ooit van Parkinson's law gehoord heeft, weet dat het werk uitdijt naar de tijd die er voor beschikbaar is. Deadlines zijn dus nodig om te zorgen dat het werk ook echt afkomt. Daarnaast kunnen afspraken met klanten en andere commerciële belangen ervoor zorgen dat een product echt op een bepaalde datum klaar moet zijn.

Aan de andere kant, wanneer je ervoor wilt zorgen dat het product zo veel mogelijk waarde heeft voor de business, dan is het zaak de tijd te nemen om continu verbeteringen aan te brengen. Prioriteren en plannen is daarom ontzettend belangrijk. Prioriteren om ervoor te zorgen dat de stories met de hoogste waarde voor de business als eerst worden opgepakt en plannen om te borgen dat er op de dag van de deadline ook echt een product gerealiseerd is waarmee men de markt op kan.

3. 'We zijn lekker Agile bezig, want we houden al ons werk bij op het scrumboard'

Niet per definitie. Het gebruiken van een scrumboard (bijv. JIRA, VSTS of misschien wel een fysiek bord aan de muur) maakt een team nog niet Agile. Je kunt immers nog steeds heel lineair werken met een scrum board. Daarnaast is het vooral belangrijk om iets met de informatie te doen. Worden de stories waaraan het team zich had gecommitteerd niet afgerond? Ga met z'n allen na waar dat aan ligt. Wellicht worden teamleden van het werk gehouden door andere (ook belangrijke) zaken. Hoe zit het met de velocity? Worden we efficiënter doordat we leren van hoe zaken eerder zijn opgepakt? De retrospective, maar ook de dagelijkse stand-up zijn hier uitermate geschikt voor en zijn de sleutel tot succesvol Agile werken.

Agile werken doe je niet zo maar even

Zoals voorgaande misverstanden laten zien brengen de flexibiliteit en focus op verbetering vanuit het Agile werken niet alleen maar voordelen met zich mee. Je zou kunnen zeggen 'With great agility comes great responsibility'. In dit geval de verantwoordelijkheid om niet de focus op het werk kwijt te raken, het werk heel goed te prioriteren en jezelf af te vragen waarom je nu precies het werk inzichtelijk maakt op een scrum board. Pas dan gaat Agile werken ook echt mooie resultaten opleveren.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld