>>
18-juli-2016, min. leestijd

Privacy versus data: er is meer dan Google Analytics

Het is niet raar dat het gros van de marketeers gebruikmaakt van Google Analytics. Want wie aan web analytics denkt, denkt aan Google. Maar juist omdat er steeds vaker discussie is over (het verlies van) privacy en de consument niet altijd het gevoel heeft een keuze te hebben, zou je je als organisatie kunnen onderscheiden door voor een alternatieve tool te kiezen. Hiermee kun je bewuster met data en privacy omgaan. Bovendien heb je daarmee ook de keuze om alleen die data te verzamelen die je nodig hebt, in plaats van alles te verzamelen en dan pas uit te zoeken wat je echt nodig hebt.

Eigenaar van de gegevens

Hoe werkt het eigenlijk met analytics? Een website bestaat uit een hele reeks bestanden die mensen automatisch downloaden als ze je site bezoeken. Een van die bestanden komt meestal bij Google vandaan en heeft als doel om de analyse mogelijk te maken. Alle data die wordt verzameld komt terecht in de Google database waarmee ook Google inzicht heeft in de gegevens en dit bijvoorbeeld kan gebruiken om reclames beter te targeten. Dit is misschien niet heel verontrustend als je klant data invoert voor een nieuw paar sneakers, maar denk eens na welke data je allemaal deelt als iemand over de website van een zorgverlener surft, of bij de apotheek informatie zoekt over medicijnen. Dit wetende zou ik het erg waarderen als deze partijen zelf de data zou beheren (of liever nog: niet opslaan) in plaats van een internetgigant die zo wel heel erg veel over mij te weten komt.

Piwik

Een mooi alternatief om de effectiviteit van je site te meten en data te verzamelen is Piwik. Hierbij is niet alleen de privacy van de websitebezoeker beter geborgd, maar een belangrijk bijkomend voordeel is bovendien dat jouw organisatie zelf ‘eigenaar’ blijft van de data die wordt verzameld. Ook is er meer controle met betrekking tot de veiligheid: de bezoeker downloadt niet langer automatisch een bestand van derden waarvan je uiteindelijk niet weet wanneer het wordt gewijzigd.

Een van onze klanten werkt vanuit een absolute toewijding aan privacy, maar heeft eveneens behoefte aan het meten van prestaties van zijn site. Voor analyse hebben wij daarom samen met hen voor Piwik gekozen. Als extra waarborg hebben wij de standaard van Piwik omgedraaid: normaliter wordt er een maximale hoeveelheid data verzameld en zet je uit wat je niet wilt meten, wij zetten alles uit, behalve hetgeen wat ze echt willen weten. Dit scheelt niet alleen veel data, maar het dwingt bijvoorbeeld marketeers ook om de informatievraag heel duidelijk te formuleren: welke doelen willen wij bereiken en welke data hebben we nodig om te meten waar we staan? Een heel andere benadering dan te handelen vanuit de filosofie dat data het nieuwe goud is en dat het goed is om alles te verzamelen wat we kunnen.

Data verzamelen of privacy beschermen?

De voordelen hiervan? Uiteraard zit een organisatie altijd met de afweging welk belang zwaarder weegt: data verzamelen of de privacy van klanten beschermen. Je ziet nu nog dat de nadruk ligt op zoveel mogelijk data verzamelen. Privacy wordt daarbij gezien als een lastig obstakel. Toch is een een verschuiving waarbij de roep van consumenten om privacy luider zal worden niet ondenkbaar en van organisaties zal worden verwacht dat ze hier gehoor aan geven. Dit ook daadwerkelijk kunnen faciliteren kan naast de snelheid van je site zo maar eens een belangrijke USP worden. Als voormalig marketeer zou ik me kunnen voorstellen dat je daarin graag voorop wilt lopen.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld