>>
20-april-2015, min. leestijd

Testen van Internet of Things iets alledaags

Het buzz woord van de afgelopen tijd is de Internet of Things, of in beter Nederlands het Internet der Dingen. In het kort gaat het om de aanstaande verandering van alleen computers en smartphones die aan het internet verbonden zijn naar allerlei alledaagse voorwerpen die worden verbonden met het internet. Daarnaast kunnen die alledaagse voorwerpen nu communiceren met personen en met andere objecten en naar aanleiding van deze communicatie, autonome beslissingen nemen. Het goed testen van internet of things is en wordt uitermate belangrijk.

De mogelijkheden van het Internet der Dingen zijn eindeloos en de eerste stappen zijn gezet door fotocamera’s die automatisch foto’s uploaden naar de cloud, tot lampen en thermostaten die worden bediend vanaf de smartphone. Ook zijn de eerste wasmachines met wifi-aansturing al gesignaleerd.

Dit zijn nog maar de eerste stapjes en de mogelijkheden zullen waarschijnlijk exponentieel toenemen de komende jaren, maar wat betekent dat voor functionele en performance testers? Voldoen de huidige technieken en methodieken nog? Moeten we nu nog meer kijken naar usablity en security?

Teststructuur bij testen van Internet of Things

Of de huidige test technieken en methodieken nog voldoen is inmiddels wel discussie over ontstaan. Mijns inziens biedt een Tmap wel voldoende handvatten voor het opzetten van je teststructuur. Ook het V-model kan je mijns inziens prima aanhouden bij het testen. Zeker met een pragmatische aanpak moeten beide modellen nog volstaan.

Aangezien de grafische user interface enorm zal veranderen zal je als functionele tester veel meer te maken gaan hebben met de ontwikkelingen van stubs en drivers om je testen te kunnen uitvoeren. Er is immers niet in alle gevallen een GUI beschikbaar en zal je testwaarden op een andere manier moeten aan bieden aan de user interface. Daarom is het belangrijk nu te investeren in je capaciteiten als technisch functioneel tester.

Security en performance testen

Veel deskundigen zijn er ook van overtuigd dat de focus van het testen ook meer gaat verschuiven richting security en performance. Gezien de verwachte groei in de hoeveelheid data die uitgewisseld gaat worden tussen de verschillende objecten en een de daaraan gerelateerde groei van het aantal objecten wat verbonden gaat worden met het internet, zullen de performance testers het ook drukker gaan krijgen. Ook zij moeten investeren in hun kennis, om mee te gaan met de nieuwe situatie. Denk hierbij aan nieuwe tooling of aanpassing van bestaande tooling. Andere performance eisen en andere testopstellingen zijn zo maar een paar van de mogelijke veranderingen.

Daarnaast verwacht ik dat het security testen ook een grote stap gaat maken. Verschillende deskundige zijn het er over eens dat aan het Internet der Dingen veel meer risico’s kleven in tegenstelling tot het huidige gebruik van het internet. De schade die ontstaat door security lekken is op dit moment meestal financieel. Maar als het in de toekomst mogelijk wordt om bijvoorbeeld een autonome auto te hacken die rijdt op de snelweg dan is de mogelijke schade van totaal andere aard.

De focus zal dus ook meer moeten verschuiven naar de non-functional security requirements. Dit vraagt van testers dat ze scherper moeten wezen op de aangeleverde requirements, de ontworpen testen, de uitvoer van de testen en de opvolging van het testresultaat. Uiteraard spelen de software architecten en ontwikkelaars ook in belangrijke rol in dit vraagstuk.

Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat bij veel, niet financieel georiënteerde projecten, er erg weinig aandacht is voor security testen. Meestal beperkt dit zich tot een aantal testgevallen die betrekking hebben op de inlogmodule of mechanisme. Bij financiële instellingen worden er beduidend meer security testen uitgevoerd en ik heb gemerkt dat dit echt een vak apart is. Daarom is het juist belangrijk om aan de vooravond van deze grote verandering meer aandacht te hebben en meer kennis te verkrijgen over security testen.

Een goede presentatie over de Internet of Things en bijbehorende testen vind je hier.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld