>>
02-februari-2015, min. leestijd

To study or not to study?

ISEB Certified Advanced Level Test Analist, Professional Scrum Master Level 1, Lean Six Sigma Green Belt, TMap NEXT Test Manager, pffffff, volgen jullie dit nog? Bel me dan even om het uit te leggen want ik raak de draad behoorlijk kwijt…

Als organisatie die (onder andere) graag starters opleidt tot Test Specialisten, zijn wij meer dan geïnteresseerd in welke certificeringstrajecten en trainingen hieraan bijdragen. We steken veel tijd, geld en energie in het intern opleiden en trainen. Hierbij zorgt met name kennisdeling door eigen medewerkers vaak voor grote stappen in de ontwikkeling van nieuwe collega’s.

Sommige kennis, en dan met name kennis van methodieken, is echter simpeler tot je te nemen door het bijbehorende boek te bestuderen. Een belletje of gesprek met een collega kan je dan helpen bij het begrijpen van de lastigere onderdelen van de materie.

Aan veel van die methodieken is ook een certificeringstraject gekoppeld met bijbehorend examen. De certificaten die je hiermee kunt behalen hebben vaak een bijzonder hoge marktwaarde; zonder TMap of ISEB/ISTQB op je CV, leg je het in onze branche al gauw af tegen kandidaten die wel in het bezit zijn van zo’n certificaat. Maar waarom eigenlijk?

Momenteel prijken in elke test-aanvraag TMap en Scrum hoog op het verlanglijstje (of hier een foundation certificaat voldoende is blijkt nergens uit, maar dat terzijde). Niet eens als een pre, maar met grote regelmaat zelfs als een keiharde voorwaarde. En de klant is altijd koning, dus wij conformeren ons hieraan.

Nu werk ik volgend jaar 10 jaar in dit werkveld en er moet mij toch iets van het hart. Ik kan namelijk met zekerheid zeggen dat wij specialisten hebben meegemaakt die meer dan het driedubbele waard zouden moeten zijn dan menig andere test specialist die wij “in het wild” hebben mogen aanschouwen. Toch zien we een groot aantal van die tweede categorie voor een vorstelijk hoger tarief werken. Want tsja, hij heeft nou eenmaal wel certificaat X in het bezit en die ander niet. Waanzinnig als je er over nadenkt.

Toch is hier ook iets voor te zeggen. Klanten (en zeker de tussenmarkt) kunnen nou eenmaal aan de hand van de beperkte informatie op een CV, niet altijd eenvoudig inschatten wat het niveau van een specialist is. Om het kaf van het koren te scheiden worden er logischerwijs selecties gemaakt waarbij certificeringen een makkelijk toetsbaar selectiecriterium zijn.

Conclusie hier, probeer die marktconforme certificaten te halen. Het is echt een quick win en kan je net die leukere en meer uitdagende klus opleveren.

Maar hoe zit het dan met als die “Advanced” en “Expert” level certificeringen? Waarom zou ik die halen als ik het Foundation Level reeds in mijn bezit heb? Je zou zeggen: “Zonde, niet doen!” Door die voorselectie kom je met dat Foundation certificaat immers toch ook?

Naar mijn mening kan het wel degelijk interessant zijn, maar is het afhankelijk van jouw eigen ambitie en het specialisme waarin jij je wilt ontwikkelen. Commercieel gezien wordt er in onze markt nog bijzonder weinig waarde gehecht aan het gevorderde niveau van veel marktconforme certificeringstrajecten. Het helpt bovendien niet dat een gemiddeld Advanced Level nagenoeg het vijf- tot tienvoudige kost ten opzichte van het Foundation Level. Wat overigens nog los staat van het grote aantal werkdagen die je hiervoor vrij moet maken van je reguliere werkzaamheden. Je moet dus wel erg overtuigd zijn van de inhoudelijke meerwaarde van een dergelijk traject om hieraan te beginnen.

Er is veel geld te verdienen in de IT, dat is duidelijk, en onze branche omvat inmiddels een aanzienlijk deel van de totale beroepsbevolking. We zijn daardoor automatisch een interessante doelgroep voor de opleiders. Het gebrek aan een goede vakbond of een keurmerk voor IT-specifieke certificeringen zorgt ervoor dat er wildgroei plaatsvindt. Het is dus aan ons als organisaties zelf om hier kritisch naar te blijven kijken.

Ik zou iedereen daarom willen adviseren om jezelf bij elk gewenste certificaat twee dingen af te vragen. Ten eerste: “Leer ik hier zoveel extra van dat dit mij een dergelijke stap verder in mijn carrière helpt?” En ten tweede: “Is dit certificaat dermate marktconform dat het een vereiste is voor het werk dat ik uitoefen?”

Een negatief antwoord op beiden zou genoeg moeten zeggen.

Succes met het studeren! ;)

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld