>>

Wat is een vrijwaringsverklaring?

Een vrijwaringsverklaring wordt gebruikt in diverse branches. Als het gaat om cybersecurity is het een verklaring vanuit alle betrokken partijen, dus de Computest-klant, de hosting provider en eventuele andere leveranciers. Met het tekenen van de vrijwaringsverklaring laten ze weten dat ze van onze security-test op de hoogte zijn en Computest vrijwaren van aansprakelijkheid. De reden hiervoor is dat een security-test van onze ethische hackers in basis een illegale activiteit is.

Waarom is een vrijwaringsverklaring zo belangrijk?

Mochten er problemen ontstaan bij één van de betrokken partijen dan voorkomt Computest met een vrijwaringsverklaring schade als gevolg van claims. Een ander risico is dat een security-test per ongeluk bij de politie wordt gemeld als incident. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de hosting provider niet op de hoogte is van de security-test en signaleert dat er bijvoorbeeld onbevoegd toegang is verkregen tot het systeem. Als alle partijen via de vrijwaringsverklaring op de hoogte zijn, wordt de politie er niet onnodig mee belast.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld