>>

Dankzij Computest garandeert Online Betaalplatform veilige betalingen

Online Betaalplatform is een innovatieve betaaldienstverlener die zich binnen Europa richt op platformen en marktplaatsen waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Zo verzorgen ze onder meer de betalingen op Marktplaats en ANWB en voor de Universiteit Maastricht. Om de veiligheid van de betalingen en gegevens te garanderen, werken ze samen met Computest. De Security Specialisten van Computest monitoren op dagelijkse basis de complete infrastructuur van Online Betaalplatform op kwetsbaarheden.

Online Betaalplatform ondersteunt de financiële transacties die bij online betalingen horen. Daarbij gaat het zowel om betalingen tussen consumenten als betalingen tussen bedrijven. Online Betaalplatform staat te boek als innovatief en richt zich op nieuwe betaalbehoeften. Maar volgens directeur Maurice Jongmans gaat de snelheid waarmee Online Betaalplatform zich ontwikkelt en waarmee ze nieuwe functionaliteiten aan hun oplossingen toevoegen, nooit ten koste van de veiligheid: “Wij faciliteren betalingen en daarbij zijn privacy en security van het grootste belang. Nog los van de financiële- en privacywetgeving die ons tot allerlei zaken verplicht, voelen we ook de morele verplichting om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Uiteraard zijn we als Online Betaalplatform zelf verantwoordelijk voor de privacy en beveiliging van onze diensten. Maar juist omdat we al het mogelijke willen doen, kiezen we voor een onafhankelijke partij met specialistische kennis die onze security monitort en beoordeelt.”

Actueel inzicht

Online Betaalplatform kwam hiervoor uit bij Computest. Jongmans: “Het eerste contact ontstond toen Computest en Online Betaalplatform in de jury zaten van Ondernemersprijs Haaglanden, als gevolg van het feit dat we in de jaren daarvoor beide tot de winnaars behoorden. Er was direct sprake van de welbekende klik. Nader onderzoek wees uit dat ze een prima track record hadden. Van andere bedrijven hoorden we dat Computest een betrouwbare en solide organisatie is, met een pragmatische en prettige manier van werken. Toen ze bij een eerste test een goede indruk achterlieten, met duidelijke resultaten en een heldere rapportage, was de keuze dan ook snel gemaakt.” Sindsdien is de samenwerking uitgegroeid tot een heus partnership.

Naast de periodieke pentests voert Computest dagelijks een geautomatiseerde infrastructuur-scan uit op de volledige online omgeving van Online Betaalplatform.

“Computest is enorm belangrijk voor ons”, stelt Jongmans. “Zij hebben de deskundigheid en kennis om de veiligheid op onze systemen te controleren en te testen. Dankzij de infrastructuur-scan weten we op dagelijkse basis hoe het met onze servers, architectuur en ons netwerk is gesteld en of er kwetsbaarheden zijn die moeten worden opgelost.” Dit actuele inzicht wordt geboden via het Computest Dashboard, waarin de bevindingen die uit de scan volgen op overzichtelijke wijze worden getoond.

Direct contact

Security zit in het DNA van Computest. Voor hen is veiligheid geen compromis.

Maurice Jongmans, CEO bij Online Betaalplatform

De Security Specialisten van Computest analyseren deze bevindingen vervolgens handmatig. Afhankelijk van hoe zij het risico, de impact en de urgentie beoordelen, treden ze via de ingebouwde chatfunctie of telefonisch in contact met de security-verantwoordelijken van Online Betaalplatform. Jongmans: “In principe is het oplossen van de gevonden kwetsbaarheden de verantwoordelijkheid van onze IT- en security-deskundigen, uiteraard in nauwe samenwerking met de Security Specialisten van Computest. Alleen als er kwetsbaarheden met een groot risico worden gevonden of als kwetsbaarheden niet tijdig worden opgelost, wordt ook de directie ingelicht.

Het feit dat de Security Specialisten van Computest erbovenop zitten en op dagelijkse basis meekijken, zorgt ervoor dat er binnen Online Betaalplatform volop aandacht is voor privacy en veiligheid. “De specialisten van Computest stellen alles in het werk om te voorkomen dat de diensten van Online Betaalplatform enig risico lopen. Dat zij hun taak zo serieus nemen, leidt ook tot scherpte aan onze kant. Security zit in het DNA van Computest. Voor hen is veiligheid geen compromis. Ik durf zelfs te beweren dat als we hun aanbevelingen niet zouden opvolgen, dat ze dat niet zouden accepteren en de samenwerking zouden beëindigen.”

Veilig handelen

De samenwerking met Computest zorgt ervoor dat Online Betaalplatform altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken is op security-gebied. Jongmans: “Je weet op elk moment of er kwetsbaarheden zijn en hebt de handvaten om die direct op te lossen. Op die manier zijn we in het verleden potentiële problemen voorgebleven.” De inbreng van de Security Specialisten van Computest maakt ook dat de mensen van Online Betaalplatform zich volledig op de eigen business kunnen richten. “Wij ondersteunen onderlinge betalingen op platformen. Doordat Computest onze security controleert, kunnen wij de veiligheid van onze systemen garanderen. En dat zorgt ook weer voor een nog veiligere manier van handelen in Nederland en Europa.”

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld