>>
28-september-2020, min. leestijd

Computest kennispartner van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Computest heeft zich aangesloten als gespecialiseerd kennispartner bij het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het netwerk dat overheidsorganisaties en kennispartners verbindt, heeft als doel het uitwisselen van kennis en het veilig krijgen en houden van de informatievoorziening binnen de overheid.

Als kennispartner levert Computest met haar praktijkervaring significante waarde voor het centrum. “We zijn blij met Computest als kennispartner en deze nieuwe samenwerking. Het CIP werkt op basis van ‘voor allen, door allen’ waar ook Computest een bijdrage aan gaat leveren”, aldus Ad Reuijl, directeur bij CIP.

Onderlinge kennisdeling

Het CIP is opgericht door vier grote uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit een groot aantal overheidsorganisaties en kennispartners. Bij kennispartners gaat het om bedrijven die een relevante dienstverlening hebben op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Kennis die deze organisaties hebben op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt binnen de samenwerking in het CIP gedeeld en toegankelijk gemaakt. Op deze manier leren de aangesloten organisaties van elkaars oplossingen en werkwijzen en komen tot afspraken daaromtrent. Dit alles in het belang van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening in Nederland.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld