>>
28-maart-2018, min. leestijd

Computest test Lister-app op security

Lister biedt 24/7 huisvesting en begeleiding aan ruim 1.400 cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Om de ondersteuning van cliënten verder te verbeteren, ontwikkelde Lister een app die medewerkers altijd en overal toegang biedt tot de meest actuele informatie over de cliënt, afspraken en doelen.

Lister schakelde Computest in om na te gaan of de app afdoende is beveiligd tegen aanvallen van buitenaf en om het authenticatie- en autorisatieproces van de app aan een onafhankelijke securitytest te onderwerpen.

Lees in de case hoe de experts van Computest uitvoering hebben gegeven aan het project, waardoor de Lister-medewerkers er op kunnen vertrouwen dat ze op een veilige manier toegang hebben tot cliëntinformatie.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld