>>
22-november-2019, min. leestijd

Ideeënfabriek CPI kiest Computest om veiligheid van gevoelige data te waarborgen

Centrum voor Publieke Innovatie (CPI) heeft Computest geselecteerd als partner voor het testen van de security van diverse applicaties. CPI werkt veelal samen met gemeenten en publieke organisaties en in hun applicaties wordt met gevoelige persoonsinformatie gewerkt. Dankzij de samenwerking met Computest is CPI ervan verzekerd dat de veiligheid van de applicaties en de gegevens daarin is gewaarborgd.

Security testen applicaties

Het CPI brengt vernieuwende maatschappelijke ideeën vanuit gemeenten of publieke organisaties in de praktijk door ondersteuning te bieden met innovatieve concepten of techniek, bijvoorbeeld in de vorm van een applicatie.

De opdracht voor Computest omvatte het testen van twee van deze applicaties: MULTIsignaal (een hulpmiddel voor gemeenten en zorgverleners waarin instanties/professionals die betrokken zijn bij de zorg voor een jeugdige met elkaar in contact worden gebracht) en Veilig Thuis Register (een adviespunt en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld). Het is van groot maatschappelijk belang dat de gevoelige persoonsinformatie die hierin opgeslagen is te allen tijde veilig blijft.

Computest controleerde de meest belangrijke functionaliteiten op security-vlak, zoals de implementatie van de authenticatie, API-functionaliteit en een push bericht-functionaliteit en voerde een uitputtend vulnerability onderzoek uit. Met behulp van de resultaten kan CPI niet alleen de geteste applicaties, maar ook overige applicaties in het portfolio, verder optimaliseren.

Samenwerking Computest

In deze klantcase vertelt Roberto Bosco, productmanager bij CPI, meer over de uitvoering van de security testen, de keuze voor en de samenwerking met Computest.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld