>>

9292 vertrouwt op performance informatieplatformen door continue monitoring

9292 is in 1992 opgericht door de OV-bedrijven in Nederland, omdat ze reizigers betere informatie wilden bieden. Inmiddels werken er 56 medewerkers bij de organisatie. De dienstverlening van 9292 is landelijk dekkend en bevat alle soorten openbaar vervoer. Daarbij wordt er continu gekeken hoe het nog beter kan. Zo werkt men er nu bijvoorbeeld aan om regiotaxi’s in de reisadviezen mee te nemen. Daarnaast hebben zowel de betrouwbaarheid van de informatie als de bereikbaarheid van de online platformen blijvende focus. Om vinger aan de pols te houden voor het laatste vertrouwt 9292 op Computest.

“Wij willen een betrouwbare partner zijn voor reizigers. Wat je bij ons ziet moet dan ook kloppen. Dat verwacht men van ons”, vertelt Hans Arts, Manager ICT Beheer & Exploitatie bij 9292. “Ook aan de performance van onze website en app worden hoge eisen gesteld. We geven onder normale omstandigheden dagelijks 2 miljoen reisadviezen. Bij slechte weersomstandigheden, of grote calamiteiten in het OV, loopt dit aantal aanzienlijk op. Uiteraard zien we ook pieken bij speciale evenementen als Koningsdag en Bevrijdingsdag.”

Enorme informatiestroom

De systemen van 9292 moeten veel informatie verwerken om tot een correct reisadvies te komen. Zo zijn er in totaal 750 miljoen reismogelijkheden met 20 miljoen wijzigingen per dag. Dit betekent dat er continu een enorme informatiestroom is, ook vanuit vervoerders. Arts: “We vinden het belangrijk om complete en actuele informatie te bieden. Als je alleen al kijkt naar het geven van een prijs voor een reis dan bestaan er in Nederland 370 verschillende abonnementen. Ook verwerken we alle geplande en ongeplande wijzigingen in het OV die bij ons worden gemeld in het advies. Je kunt je voorstellen dat het een aardige klus is om deze informatie te verzamelen en via de website en de app aan te bieden.”

Om de performance van de website en de mobiele site te meten werkt 9292 samen met Computest. “We hebben heel bewust gekozen om continu te monitoren. Voorheen werd dit alleen gedaan als dit nodig werd geacht. Omdat onze online platformen kritiek zijn voor onze dienstverlening, is het belangrijk hier bovenop te zitten. Je wil niet via Twitter horen dat onze platformen traag zijn, maar dit voor zijn. Computest is hierin een belangrijke partner.”

Performance benchmark

Voor de website hanteert 9292 een performance benchmark van 2 seconden. Dit mag beslist niet meer worden. Om dit strak te monitoren en hierop te kunnen sturen maakt 9292 gebruik van de tool Marvin_ van Computest. Dit is een tool die de echte gebruikerservaring kan simuleren en vanuit dat perspectief meet hoe de site functioneert.

Arts: “Als er een issue is kan ik als operationeel verantwoordelijke via Marvin_ precies zien waar het probleem zit. De tool Marvin_ vraagt via een script continu reisadviezen op en doorloopt daarmee het hele traject. Dit traject bestaat bij ons achter de schermen uit allemaal deelprocessen die via verschillende componenten verlopen. Door te meten laat het Marvin_ mij exact zien bij welk component het mis ging. Dat scheelt mijn teams veel werk en zorgt ervoor dat we ons direct kunnen richten op een effectieve oplossing.”

Waardevolle partner

Als er een performance issue is, kan ik met Marvin_ precies zien waar het probleem zit.

Hans Arts, Manager ICT Beheer & Exploitatie bij 9292

“Door de samenwerking met Computest kunnen we een optimale online bereikbaarheid bieden aan onze reizigers. Naast de eigen tool Marvin_ is er bij Computest veel kennis in huis om performance- problemen snel op te lossen. Daarmee maken zij echt het verschil en zijn zij een waardevolle partner voor 9292.”

Benchmark waarmaken

“Naast het doorlopend monitoren van de performance van de bestaande toepassingen, willen we ook bij een nieuwe release van onze platformen zeker weten dat we onze KPI’s blijven waarmaken. Daarom wordt hier ook op getest. Zo hebben we eens een nieuwe release afgekeurd omdat Marvin_ liet zien dat we 2 seconden trager zouden worden, dat is gewoonweg geen optie. Niet alleen vanuit het perspectief van de bezoekers, maar ook voor de inkomsten die we verwerven met het exploiteren van advertenties. Die lopen vanzelfsprekend terug als we minder bezoekers krijgen doordat de site te langzaam is.”

Op dit moment wordt de website van 9292 omgebouwd naar een responsive platform. “Een enorme ingreep. Uiteraard wordt voordat deze nieuwe versie live gaat met de tool Marvin_ de performance gemeten zodat we geen enkel risico lopen op performanceverlies”, besluit Arts.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld