>>

MKB in Noord-Holland bewuster van cybercrime dankzij masterclasses Computest

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem in iedere sector en hackers hebben het niet alleen op grote organisaties gemunt. Ook het MKB valt regelmatig ten prooi aan online criminelen. Met serieuze schade en zelfs een faillissement tot gevolg. Om het MKB bewuster te maken van de risico’s van cybercrime schakelde Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) Computest in. Door in de regio verschillende masterclasses over cybercrime te geven, worden ondernemers geholpen zich beter te wapenen tegen online criminaliteit.

Het RPCNH houdt zich op provinciaal niveau bezig met het tegengaan van criminaliteit. Door samen te werken met lokale bedrijfsverenigingen, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de brandweer wil het schade en omzetverlies voor ondernemers beperken. “De cijfers en ervaringen vanuit de politie liegen er niet om. Het aantal incidenten van cybercrime neemt ook in het MKB toe. We merken dat ondernemers zich hier nog niet voldoende bewust van zijn of aan de slag gaan met preventie”, vertelt Bernard Klaassen, Projectleider bij het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland.

Steeds meer mogelijkheden om bedrijf te hacken

Aanvallen worden groter en gevaarlijker en met de toenemende digitalisering zijn er ook steeds meer mogelijkheden om een bedrijf te hacken. “Voor een directeur en/of eigenaar van een MKB-bedrijf is het vrijwel niet bij te houden wat de risico’s zijn. Wel blijkt dat 23% van de ondernemers zich zorgen maakt over een aanval. Ze kennen de problematiek, maar zijn doorgaans te passief met het nemen van maatregelen om cybercrime tegen te gaan”, vindt Klaassen. “Het is een kwestie van gedragsverandering.”

Om meer bewustzijn te creëren en ondernemers te helpen zich te beschermen tegen cybercriminaliteit besloot het RPCNH masterclasses cybercrime te organiseren. Via het overkoepelende Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid kwam het daarvoor in contact met Computest. “Uit de gesprekken die we met Computest hebben gevoerd, blijkt dat zij heel goed weten wat er leeft binnen onze doelgroep. Ze hebben daarnaast zelf een sterke reputatie op het gebied van security en het helpen van hun klanten bij de preventie van cybercrime.”

Uit de gesprekken die we met Computest hebben gevoerd, blijkt dat zij heel goed weten wat er leeft binnen onze doelgroep.

Bernard Klaassen, Projectleider bij RPCNH

Dit jaar verzorgt Computest tien masterclasses cybercrime voor het RPCNH. De inhoud hiervan wordt van tevoren afgestemd met de ondernemersverenigingen. Klaassen: “Het kennisniveau van onze doelgroep is heel divers. Aan iedere masterclass nemen gemiddeld vijftig ondernemers deel. Sommigen hebben zich al verdiept in de materie, maar er zijn ook ondernemers waarvoor de meeste termen op het gebied van cybercrime onbekend zijn. Je merkt dat de sessies die we hebben gehad over bijvoorbeeld cameratoezicht en overvallen veel meer tot de verbeelding spreken. Daarom is het juist belangrijk om de inhoud concreet te maken: van het uitleggen van de terminologie tot praktische tips voor het herkennen van onder andere phishing-mails en spookfacturen. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven waarmee ondernemers aan de slag kunnen om zichzelf beter te beschermen.”

In de masterclasses worden praktische handvatten gegeven waarmee ondernemers aan de slag kunnen om zichzelf beter te beschermen.

Bernard Klaassen, Projectleider bij RPCNH

“Bij Computest zit ongelooflijk veel kennis. Het risico daarvan is echter dat je te diep op de materie ingaat en het publiek kwijtraakt. We zijn dan ook erg tevreden met hoe zij onze filosofie hebben vertaald in de masterclasses. Deze bevatten veel praktische voorbeelden en geen diepgaande technische details. Ondernemers krijgen concreet inzicht in de gedachtegang van een hacker. Wat wil deze bereiken? Soms denken mensen dat er bij hen niets te halen valt. De masterclass is daarbij echt een eye opener. Want vaak is een hack helemaal niet persoonlijk, maar stond de deur gewoon te wijd open.”

Praktijkverhalen van getroffen ondernemers

Klaassen realiseert zich dat er voor het veranderen van het gedrag van ondernemers meer nodig is dan een masterclass. Maar het is een krachtig startpunt. “De realistische gevaren die door de trainer van Computest worden geschetst dragen bij aan de bereidheid om tot actie over te gaan. Een belangrijke meerwaarde van de masterclass zit hem in de praktijkverhalen van ondernemers die getroffen zijn. Zij vertellen zelf hun verhaal. Je ziet dat dit veel impact heeft. Stel je eens voor dat je op een dag al je data kwijt bent, geen afspraken meer kunt nakomen of zelfs contact op kunt nemen met je klanten. Het geld dat de hacker vraagt in ruil voor de data heb je niet of moet je uit je privévermogen halen. Het kan ondernemers maken of breken.”

De realistische gevaren die door de trainer van Computest worden geschetst dragen bij aan de bereidheid om tot actie over te gaan.

Bernard Klaassen, Projectleider bij RPCNH

Het RPCNH volgt de masterclass daarom ook op met een digitale toolbox. Daarnaast helpt het MKB-organisaties die aan de slag willen aan de juiste contacten die hen verder kunnen helpen met de preventie van cybercrime. Verder krijgen de ondernemers na afloop van de masterclass een checklist mee waarin Computest de belangrijkste punten uit de masterclass heeft samengevat. Hiermee hopen we dat cybersecurity niet een eenmalig aandachtspunt is, maar op de agenda van ondernemers blijft staan”, besluit Klaassen.

RPCNH is geholpen. Waar kunnen we jou mee van dienst zijn?

Wil jij net als Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland een masterclass over cybercrime organiseren om een bepaalde doelgroep bewuster te maken van de risico's van cybercriminaliteit? Wil je pentest laten uitvoeren, je medewerkers trainen in security awareness of heb je een andere security vraagstuk? Neem contact op met ons en wij reageren binnen één werkdag op je verzoek. Mail via info@computest.nl of vul het contactformulier in!

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld