>>
06-december-2018, min. leestijd

Het onderwijs: véél innovatiever dan je denkt!

Technologie, innovatie en disruptie. Het zijn waarschijnlijk niet de eerste termen die je te binnen schieten als je aan onderwijs denkt. Toch zijn er in weinig sectoren de afgelopen jaren zulke grote sprongen gemaakt als in de educatieve sector. Technologie heeft over een breed front zijn intrede gedaan. Deels vanuit noodzaak, om de overbelaste docenten te ontlasten, maar zeker ook vanuit visie, om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en gevraagde vaardigheden van de leerlingen.

De dagen dat de gemiddelde brugklasser een boekentas van 10 kilo moest meezeulen door de wandelgangen, zijn inmiddels wel voorbij. Al die loodzware boeken en antwoordschriften kun je immers prachtig samenvoegen in applicaties voor de PC, mobiele telefoon of iPad. Systemen die ook nog eens direct feedback geven op de gemaakte opdrachten.

Wekenlang wachten totdat de leraar eindelijk die toetsen heeft nagekeken? Ook die tijd zijn we ondertussen gepasseerd. Een multiple choice toets nakijken kan immers direct, zonder dat daar menselijke handelingen bij komen kijken. Met als extra voordeel dat het een stuk minder foutgevoelig is.

Wekenlang wachten totdat de leraar eindelijk die toetsen heeft nagekeken?
Die tijd zijn we ondertussen gepasseerd.

Menig professioneel software-tester zal dit kunnen bevestigen. Testen is precisiewerk en hoe gefocust en scherp ben je nu nog echt wanneer je dezelfde regressietesten voor de honderdste keer uitvoert? Door dit soort herhalende werkzaamheden te automatiseren, houd je dus tijd over voor de dingen waar je echt blij van wordt en echt waarde kunt toevoegen. Zo heb je als tester bijvoorbeeld meer tijd over om exploratief te gaan testen, terwijl je als leraar dus tijd overhoudt om je echt bezig te houden met de ontwikkeling van de kinderen.

Bovendien zijn door gebruik van een applicatie de mogelijkheden tot feedback eindeloos. Als je voor je wiskundetoets een 3 als cijfer terug krijgt, snap je ook wel dat je wellicht nog iets meer had moeten leren. Maar wat als de applicatie jouw antwoorden analyseert, categoriseert en precies vertelt in welke aspecten van wiskunde jij slechter scoort? Met zulke inzichten kom je echt verder omdat een leraar daar dan weer extra aandacht aan kan besteden. Tegelijkertijd zorgen deze automatische inzichten in de vaardigheden en ontwikkeling van de leerlingen, waar tegenwoordig veel vraag naar is vanuit de ouders, in een verlaging van de werkdruk voor leraren.

Dit is natuurlijk maar één voorbeeldje van de automatiseringsslag in de educatieve sector. Ik kon hier de afgelopen maanden zelf een steentje aan bijdragen. Tegelijkertijd heb ik de afgelopen maanden ook heel veel kunnen leren. Over inventiviteit, creativiteit en een zeer gerichte inzet van informatietechnologie. Voor mij zijn de woorden innovatie en technologie inmiddels dus wel degelijk nauw verbonden met de educatieve sector. Wát een uitdagende sector, elke dag opnieuw. Voor leerlingen en docenten overigens nét zo goed als voor de applicatie-ontwikkelaars en software-testers.

Door Jermaine Poiesz

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld