Functional testing

Als je zeker wil weten dat je applicatie doet wat je verwacht, dan laat je deze functioneel testen. Een functional tester is gespecialiseerd in het boven water krijgen van de functionele eisen, het opstellen van test cases hiervoor en het gebruik van de test cases om na te gaan hoe de software zich verhoudt tot de eisen. De functional tester is expert in het vangen van business-eisen in technisch testbare requirements, en het kiezen en inrichten van de juiste tooling om dergelijke tests mee uit te voeren. Computest heeft jarenlange expertise in het inrichten en uitvoeren van deze trajecten, en onze consultants zijn je graag van dienst.

Test automation

Tegenwoordig willen organisaties vaker en meer software releasen om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Meer releasen vraagt ook om meer regressietesten en meer snelheid. Alles handmatig testen is kostbaar en is niet bevorderlijk om snel te releasen. Het is echter niet altijd zinvol om al het mogelijke te automatiseren. Onze consultants zijn experts in het meedenken over welke automatiseringsstappen zinvol zijn, en het implementeren van de bijbehorende test-tooling.

 • Hoe zetten we test automation optimaal in voor onze organisatie?
 • Hoe kunnen we de kwaliteit verhogen en ons ontwikkelproces versnellen?
 • Welke testtools sluiten aan bij onze organisatie?
 • Hoe houden we grip op onze test cases en test proces?

TESTING IS OUR CRAFT.

>>

Waarom moet je bij ons zijn?

Waar staan wij voor?

1
Focus op automation

We automatiseren waar mogelijk en zinvol. Hiermee verlagen we de benodigde testinspanning op termijn.

2
Technisch testen

Onze functionele testers testen net zo lief API's en technische koppelingen als grafische user interfaces.

3
Degelijke basis

Met diverse certificeringen, zoals TMAP, Scrum en ISTQB, beschikken onze testers over een degelijke basis.

4
Passie voor technologie

Als echte Computesters worden onze testers warm van alles wat met technologie te maken heeft.

>>

Maturity

Hoe verhoog je maturity door test automation?

In de wereld van Agile software-ontwikkeling wordt veel gesproken over de maturity van teams en worden hier verschillende modellen voor gebruikt. Wat deze modellen gemeen hebben, is de rol die automatisering speelt. Het doel is om alle stappen tussen het opleveren van code door een developer en het beschikbaar hebben van de code op de productieomgeving, automatisch te laten plaatsvinden. Dit omvat code checks, build en packaging en testing.

Het 100% automatiseren van testing is niet altijd mogelijk en vaak ook niet wenselijk, maar met automatisering kunnen meestal wel grote winsten worden behaald. Bijvoorbeeld in de snelheid van de testfase en in de dekkingsgraad van de tests ten opzichte van de functionaliteit van de applicatie. In een development team dat net begint aan dit proces ziet de verdeling van testinspanning er vaak ongeveer uit als onderstaande omgekeerde pyramide. Onderin de driehoek vinden we de tests op unit-niveau in code en naar boven toe steeds bredere tests over componenten en systemen heen.

Testing maturity

In bovenstaande afbeelding is te zien dat het grootste deel van de inspanning zit in handmatig testwerk, terwijl slechts een kleine inspanning naar automatisering van testwerk gaat. Dat is een dure aangelegenheid, want het onderhouden van de automatisering bovenin de driehoek is het kostbaarst. Het resultaat van groei in volwassenheid is echter dat na een investering in het opzetten van automatisering, handmatige testactiviteiten niet of nauwelijks meer nodig zijn. Dit resulteert in een 'normale' pyramide, waarbij het meeste werk geautomatiseerd is. Het grootste deel van de automatisering vindt dan plaats op unit-niveau en hoger in de pyramide hoeft minder testwerk plaats te vinden door de degelijke basis. Dit zorgt voor effectiever en sneller testen, tegen lagere onderhoudskosten van de tests.

Onze functional test automation consultants zijn experts in het begeleiden en realiseren van deze groei in volwassenheid op testgebied!

>>

Wat mag je van onze specialisten verwachten?

Een greep uit de werkzaamheden

 • Opzetten en onderhouden van test automation tooling
 • Test automation integreren in CI/CD pipelines
 • Technische interfaces toetsen op kwaliteit
 • Grip op softwarekwaliteit geven
 • Functionele eisen omzetten naar geautomatiseerde test cases
 • Volwassenheid van het devops-team verhogen

>>

Continu beschikbaarheid bewaken?

Maak kennis met Marvin_

Onze dienst Marvin_ biedt dagelijks inzicht in de performance en beschikbaarheid van jouw (web)applicatie. Marvin_ simuleert echte gebruikers en meet vanuit hun perspectief hoe je applicatie functioneert. Treden responstijden buiten de grenswaarden of ontstaan er fouten bij het openen van webpagina’s, of in klikpaden en transacties, dan stuurt Marvin_ je direct een alert zodat je snel kunt ingrijpen. Onze testspecialisten kijken mee naar de resultaten van de monitoring en zijn beschikbaar voor analyse en overleg.

 • Synthetische monitoring door herhaaldelijk gebruikers te simuleren op de applicatie
 • Meten van de functionele werking van webpagina’s, conversiepaden en transacties
 • Simulatie vanuit de browser zodat deze browser-verwerkingstijden worden meegenomen
 • Grafieken en trends over responstijden en fouten per transactie
 • Continu actieve ondersteuning van onze test-experts
Marvin.jpg
Lees meer

>>

Whats hot in functional testautomation

en wat schrijven onze specialisten erover?

EAT. DRINK. TEST. REPEAT.

>>

Bakkie doen?

neem contact met ons op

Wil je ons volgen?

Kies je favoriete platform en volg ons daar.

Nieuwsbrief ontvangen?

No worries! We sturen alleen als het écht zinvol is.

Bedankt!

Wil je direct gebeld worden?

Vul je nummer in en we zorgen dat je zo snel mogelijk wordt gebeld.

Bedankt!