>>
24-november-2017, min. leestijd

Records piekbelasting feestmaand bedreiging voor webshops

Webwinkels maken zich op voor de drukste periode van het jaar. Niet alleen de weken voor Sinterklaas en kerst zijn piekmomenten, maar ook het naar Nederland overgewaaide Black Friday heeft ongetwijfeld voor nieuwe bezoekersrecords gezorgd, net zoals het geval was met Singles Day. Records die voor problemen kunnen zorgen als online retailers onvoldoende inzicht hebben in wat deze piekbelasting doet met de performance van hun platform. Zelfs als ze kunnen opschalen naar de cloud of bepaalde content laten serveren door een Content Delivery Network.

Doorgaans wordt de hardware-capaciteit gezien als belangrijkste beperkende factor van een webwinkel. Limieten op dit gebied zijn echter heel simpel door te rekenen. Op basis daarvan kun je voorspellen wat de benodigde bandbreedte of CPU-capaciteit is gerelateerd aan het aantal bezoekers. Mocht hier onvoldoende capaciteit zijn, dan kun je met een cloud-infrastructuur heel makkelijk uitbreiden. Toch brengt dit laatste ook risico’s met zich mee die in perioden van grote drukte en veel belasting, voor vervelende verrassingen kunnen zorgen.

Beperkingen van configuratie en limieten

Automatisch schalen in een cloud-infrastructuur betekent namelijk niet dat het systeem de maximaal verwachte belasting altijd aankan. Er zijn immers systeeminstellingen of -grenzen die niet overschreden kunnen worden. Denk aan een maximum van het aantal gelijktijdige connecties met de webservers of databases. Of quota’s op het netwerkverkeer of aantal requests per seconde. Daarnaast kan het gehuurde aantal CPU’s dermate hoog zijn dat het maximum wordt bereikt waardoor er niet meer automatisch opgeschaald kan worden. Daar wil je op je drukste moment niet tegenaan lopen.

Verminderde performance van systeembronnen

Bij een migratie naar de cloud kan ook de performance van systeembronnen ten opzichte van fysieke systemen verminderen. Als de single core prestaties van een processor dalen, worden de responstijden direct hoger. Daarnaast worden het interne netwerk en de netwerkopslag gedeeld, wat leidt tot mindere prestaties en betrouwbaarheid.

De impact van de locatie van de cloud wordt onderschat

Ook de locatie van de cloud heeft invloed op de performance. De infrastructuur van Amazon bevindt zich bijvoorbeeld in Ierland en die van Rackspace in Engeland. Dat levert automatisch een hogere latency op, ondanks dat de technologie steeds beter wordt en de snelheid van het datatransport toeneemt. Zo kan de applicatie veel interactie hebben met andere applicaties, waarvan de infrastructuur wél in Nederland staat. Dit is een factor die veel impact kan hebben op de responstijden, maar waar niet direct aan wordt gedacht bij het verplaatsen van de infrastructuur naar de cloud.

Performance-risico’s Content Delivery Network

Een andere manier om performance-problemen door piekbelasting voor te zijn is static resources zoals JavaScripts, afbeeldingen en stylesheets, te laten serveren door een Content Delivery Network (CDN). Hiermee worden de eigen webservers ontlast van verkeer zodat de performance van de webshop wordt geoptimaliseerd. Dit kan een belangrijk verschil betekenen in de ervaring van de doorgaans weinig geduldige online shopper. Het inzetten van een CDN is echter ook niet zonder risico’s.

Beperkingen door limieten & quotas

Diverse CDN’s hanteren op de achtergrond standaard verschillende limieten en quota’s. Bijvoorbeeld een maximum op het aantal requests per seconde, de gebruikte bandbreedte of quota’s op het netwerkverkeer. Veel van deze instellingen zijn via de portal van het CDN simpel te configureren. Meestal worden deze pas geoptimaliseerd als men er in productie tegenaan loopt. Dit is uiteraard niet iets waar je op het piekmoment van je Black Friday sales mee geconfronteerd wil worden.

Slechte caching

Een CDN zou je webapplicatie moeten ontlasten door een veelvoud van de requests voor te zijn. Echter afhankelijk van de implementatie, kan het voorkomen dat de objecten door het CDN niet of onvoldoende te cachen zijn, waardoor er nog steeds een serieuze belasting is op de webapplicatie. Niet geoptimaliseerde cache-instellingen kunnen er ook voor zorgen dat het CDN niet optimaal kan cachen en veel moet vragen van de origin. Sommige webapplicaties plakken zogenaamde timestamps aan de URL’s om caching in de browser te voorkomen. Het CDN heeft deze objecten dan ook niet in de cache en zet deze 1-op-1 door naar de origin. Het is raadzaam er hierbij voor te zorgen dat de browser de objecten niet cached, maar het CDN wel.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat een cloud-omgeving en een CDN retailers weliswaar veel kunnen bieden op het gebied van capaciteit, schaalbaarheid en snelheid, maar zeker geen garantie zijn voor een 100 procent solide platform. Win daarom voordat je de stap maakt naar de cloud of een CDN, advies in van experts en blijf het platform continu testen zodat jouw klanten het hele jaar door profiteren van de beste shopervaring.

Meer weten over performance-risico's die de cloud en CDN's met zich meebrengen en hoe je deze kunt minimaliseren? Download dan deze white papers.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld