>>
03-april-2018, min. leestijd

Hoe je met Robotic Process Automation conversietrajecten vereenvoudigt

Conversietrajecten zijn over het algemeen enorm complex en lang. Voor specifiek het proces waarbij de data van het bronsysteem wordt overgezet naar het doelsysteem, wordt doorgaans gebruikgemaakt van relatief dure en ingewikkelde conversieprogramma's. Dit proces kan vereenvoudigd worden door de inzet van Robotic Process Automation. In deze blogserie gaan we op basis van een praktijkcase in op hoe je dit kunt doen met de testautomatiseringstool Fitnesse in combinatie met Selenium (ja echt). We starten in dit blog met het algemene conversietraject en lichten in een volgende bijdrage de technische aspecten toe.

Invoerstrategiekeuze

Het (laten) ontwikkelen van speciale conversieprogrammatuur is vaak een dure aangelegenheid en in sommige gevallen helemaal niet nodig als er goede alternatieven zijn. Nu kun je ervoor kiezen om de data te converteren door deze handmatig in te voeren door het inhuren van (extra) mensen, maar bij grote hoeveelheden records kan de inzet van testtooling een zeer interessante optie zijn. Testtooling is namelijk uitermate geschikt hiervoor.

Natuurlijk moet de testtooling ingericht worden, maar dat is vaak goedkoper dan de ontwikkeling van speciale programma's of het inhuren van mensen die je exact moet vertellen wat ze (foutloos) moeten doen. Als er binnen de organisatie reeds gewerkt wordt met testtooling i.c.m. het doelsysteem heb je al een belangrijke indicatie over de werking en dus of inzet hiervan een mogelijke optie is.

Het conversieproces in 6 stappen met Robotic Process Automation

Om data te converteren met RPA kunnen onderstaande stappen worden onderscheiden, die elk zelf iteratief doorlopen worden, maar ook over het hele proces heen:

 1. Het ontladen van de brondata
  Data moet uit het oude bronsysteem worden ontladen om het te kunnen gebruiken voor invoer in een ander doelsysteem. Dit is niet anders dan bij een klassieke conversie. Eventueel zijn hierbij nog aanpassingen nodig om een goede ontlading mogelijk te maken.
 2. Het aanleveren van (verrijkte) brondata: conversiedata
  De brondata moet op dusdanige wijze aangeleverd worden dat niet alleen de testtooling, maar ook het doelsysteem ermee overweg kan. Dat betekent niet alleen opschoonacties in het bronsysteem, maar wellicht ook transformatie van bepaalde gegevens.
 3. Inrichten van de testtooling
  De testtooling moet ingericht worden zodat het de aangeleverde conversiedata kan verwerken in het doelsysteem. Activiteiten hiervoor kunnen reeds starten naast stappen 1 en 2.
 4. Inlezen van conversiedata ion doelsysteem
  Inlezen van de conversiedata in het nieuwe doelsysteem met de testtooling. Dit is al vrij snel mogelijk na het ontladen en verrijken van de brondata. Eventueel zijn er nog aanpassingen nodig in het doelsysteem om een goede invoer mogelijk te maken.
 5. Aanleveren van controlegegevens voor rapportages
  Voor het uitvoeren van een controle op succesvolle conversie zijn controlegegevens nodig. Testtooling kan deze informatie eenvoudig aanleveren.

Bij alle stappen moeten specifieke controles uitgevoerd worden. Denk aan inhoudelijke controles van de data, inrichting, het te volgen proces, maar ook controles op bijvoorbeeld tellingen op specifieke gebieden. Dit valt allemaal onder het algemene test- en implementatieproces.

Voordelen inzet testtooling in het conversieproces

De inzet van testtooling in het conversieproces is met name interessant als de organisatie al gebruikmaakt van testtooling, omdat dan de configuratie/inrichting van de testtooling al grotendeels staat. Het levert over het algemeen de volgende voordelen op voor het conversieproces op het gebied van kosten, kwaliteit en planning:

 • Testtooling wordt vaak al gebruikt binnen een organisatie.
 • Testtooling werkt op verschillende lagen van de applicatie.
 • Besparing op het aantal benodigde FTE’s, omdat er geen robotics engineers of uitzendkrachten nodig zijn.
 • Besparing op vaak relatief dure conversieprogrammatuur.
 • Minder afhankelijkheid van andere systemen/processen/partijen.
 • Snelle verwerking door draaien met meerdere testtool instanties.
 • Goed te interpreteren dataformat (syntax) voor controle door business users.
 • Snelle weergave van nieuwe werking conversiedata in doelsysteem.
 • Mogelijkheid om in vroeg stadium te testen met kleinere datasets.
 • Minder risico’s bij gebruik van reeds bewezen werking.
 • Benodigde invoerscripts voor de testtooling worden al gebouwd tijdens testfase.

Aandachtspunten gebruik testtooling

Het gebruik van testtooling kan dus interessante voordelen opleveren, maar er moet wel rekening gehouden worden met onderstaande belangrijke aandachtspunten:

 • Mogelijkheden van de testtooling

Wees bewust van het feit dat elke testtooling zijn beperkingen heeft en dat dus van invloed kan zijn op het conversieproces.

 • Beheer testtooling

Zorg voor toegankelijkheid van de (test)omgeving(en) waarop de testtooling draait en de testtooling zelf, zodat eventuele aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden. Als dit via aparte beheerafdelingen moet, dan heeft dat impact op de doorlooptijd.

 • Kwaliteit van de conversiedata

De conversiedata moet inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, omdat de testtooling in principe inleest wat het aangeleverd krijgt. Afhankelijk van de tooling kunnen er mogelijk binnen de testtooling zelf ook nog extra bewerkingen gedaan worden.

 • Toepassen van goed securitybeleid

Pas een goed securitybeleid toe op de testtooling om de juiste gebruikers te autoriseren voor de productieomgeving. Een ‘super’ user op een productieomgeving is vaak niet wenselijk dus maak duidelijk onderscheid in rollen en autorisaties. Zorg ook dat benodigde autorisaties tijdig ingesteld worden en na afloop van het traject ook weer ingetrokken worden.

 • Performance/beschikbaarheid doelsysteem

Houd rekening met de performance en beschikbaarheid van het doelsysteem, omdat het draaien met meerdere instanties van de testtooling hier invloed op heeft. Niet alleen op het invoerproces via de testtooling, maar ook op het reguliere gebruik van het systeem door gebruikers.

 • Rapportages

Zorg voor goede rapportages/logging vanuit de testtooling, zodat eventuele fouten snel op te sporen en op te lossen zijn. Maar denk ook aan de noodzaak hiervan voor eventuele controles vanuit een audit.

Van het proces naar de techniek

Het algemene conversieproces met de inzet van RPA verschilt eigenlijk niet zoveel van klassieke conversies met conversieprogramma’s. Maar daar waar normaliter de focus op de conversieprogrammatuur ligt, ligt deze nu op de testtooling. Het heeft uiteraard zijn eigen eisen en uitdagingen, maar biedt desondanks interessante voordelen op allerlei gebieden.

In het volgend blog komen de technische aspecten aan bod waarbij we een conversieproces beschrijven met behulp van Fitnesse/Selenium testtooling.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld