>>

R&D afdeling

Naast het werken aan opdrachten voor onze klanten hebben we bij Computest voor onze R&D een ‘Chaos Lab’. Hier ontwikkelen we nieuwe diensten en producten en werken we aan maatschappelijke projecten op het gebied van security en performance.


Waarom een Chaos Lab?

De onderzoeken in ons Chaos Lab dragen bij aan de innovatie binnen onze organisatie, houden ons scherp en zorgen ervoor dat medewerkers zich ook buiten hun dagelijkse opdrachten ontwikkelen met projecten die hun bijzondere interesse hebben.

Bovendien willen wij door proactief onderzoek uit te voeren naar zwakke plekken in technologie die breed wordt toegepast en gebruikt, het security-bewustzijn verhogen. Niet alleen bij de makers ervan, maar ook bij de eindgebruikers.


IoT security

Een belangrijk onderzoeksgebied waar we ons op dit moment mee bezighouden is IoT security. Consumenten kopen massaal IoT-producten die ze met het internet verbinden, zonder dat ze zich bewust zijn van de gevaren hiervan. Dit terwijl er legio producten op de markt zijn waarvan de security niet op orde is. Computest pleit dan ook voor een keurmerk, een duidelijk update-beleid en betere voorlichting aan de consument voor dergelijke producten.

Om in de tussentijd mensen bewuster te maken van de gevaren die schuilgaan achter IoT-toepassingen, voeren we security-onderzoeken uit. Hiermee laten we zien dat dat security geen vanzelfsprekendheid is en dat hier door alle partijen in de keten kritisch naar gekeken moet worden.

Lees hier meer over onze projecten op het gebied van IoT security.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld