>>

Mijnverzekeringenopeenrij.nl verzekerd van goede performance

De nieuwe dienst Mijnverzekeringenopeenrij.nl biedt consumenten een digitaal overzicht van al zijn verzekeringspolissen. Om zeker te zijn dat de site de verwachte load op een goede manier aankan, heeft Stichting De Poliskluis Computest ingeschakeld om performance testen uit te voeren. Janpieter Koning en Peter Vogelsang, beiden programmamanager voor Mijnverzekeringenopeenrij.nl, vertellen over de samenwerking en de resultaten.

Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en biedt consumenten op ieder moment en overal inzicht in hun polissen en toegang tot hun actuele verzekeringsgegevens. Daarnaast hebben veel verzekeraars het mogelijk gemaakt om via de site naar de Mijnomgeving door te klikken om een schade te melden of een verzekering te wijzigen. De site is gratis, objectief en heeft geen winstoogmerk, waardoor gebruikers gevrijwaard blijven van advertenties. Naast het overzicht van lopende verzekeringspolissen biedt Mijnverzekeringenopeenrij.nl gebruikers de mogelijkheid per polis zelf aantekeningen toe te voegen en aanvullende documenten en foto’s te uploaden. Dit is alleen zichtbaar voor henzelf. Wel kan een gebruiker anderen, bijvoorbeeld gezinsleden, machtigen om bepaalde of alle verzekeringen in te zien.

Miljoenen accounts

Belangenorganisaties als de ouderenbond en de Consumentenbond lieten zich al positief uit over Mijnverzekeringenopeenrijl.nl en riepen de verzekeraars die nog niet zijn aangesloten op dit snel te doen. “Dit gaat ook gebeuren”, zegt Vogelsang: “Sommige verzekeraars hebben het simpelweg nog niet gered om tijdig de koppeling met de site te maken. Maar het is de bedoeling dat uiteindelijk alle verzekeraars zich aansluiten.” Op dat moment zullen het Verbond van Verzekeraars en de afzonderlijke verzekeraars een groot communicatie- en marketingoffensief starten. Koning: “We verwachten dat daarmee het aantal consumenten dat een account aanmaakt, daarmee snel zal toenemen en dat de site binnen enkele jaren miljoenen accounts telt.”

Kwaliteit en snelheid

Stichting De Poliskluis wil er als opdrachtgever zeker van zijn dat de site de verwachte traffic goed aankan. Vogelsang: “We willen consumenten altijd een optimale gebruikerservaring bieden zonder vertraging. Kwaliteit en snelheid zijn dus belangrijk. En niet alleen in de toekomst, maar vanaf het eerst moment dat de site de lucht in ging. De eerste indruk is tenslotte goud waard.”

Verzekeraars goede ervaringen met Computest

Computest heeft korte lijnen, ze stellen zich flexibel op en reageren snel. En boven alles hebben ze verstand van performance testing.

Janpieter Koning, programmamanager Mijnverzekeringenopeenrij.nl

Om inzicht te krijgen in de maximale capaciteit, responstijden en stabiliteit van de site en waar nodig verbeteringen door te voeren, heeft Computest als onafhankelijk specialist in onder meer performance testing verschillende testen op de website en de backend uitgevoerd. “De keuze voor Computest was overigens snel gemaakt”, vertelt Koning. “Ze staan bekend om een goede kwaliteit, wat ook is gebleken. Daar kwam bij dat verschillende verzekeraars al uitstekende ervaringen hadden met Computest.”

De specialisten van Computest hebben verschillende stress- en loadtests uitgevoerd om de performance bij langdurig gebruik en piekbelastingen te testen. Hierbij kwamen enkele bevindingen naar voren die mogelijk tot performance issues zouden kunnen leiden. Koning: “We hebben dit met de aanbevelingen van Computest eenvoudig op kunnen lossen. Als we piekbelastingen verwachten, bijvoorbeeld doordat we een reclamecampagne zijn gestart, kunnen we nu eenvoudig preventief servercapaciteit bijschakelen.” Vogelsang vult aan: “Behalve dat je hoort waar je nog kunt verbeteren, geeft Computest ook inzicht in welke aspecten wel al helemaal op orde zijn. Dit zorgt ook voor een compleet en waarheidsgetrouw beeld.”

Over de samenwerking met Computest zijn beide mannen onverdeeld positief: “Computest heeft korte lijnen, ze stellen zich flexibel op en reageren snel. En boven alles hebben ze verstand van performance testing. Ze weten waar ze mee bezig zijn en bieden waardevol advies.”

Klaar voor de toekomst

In de komende maanden wordt met feedback van gebruikers de site nog verbeterd. “Let wel, we hebben het dan over bijvoorbeeld de plek van een button. Over de performance hebben we nul klachten gekregen”, stelt Koning. Kwaliteit en snelheid blijven desondanks belangrijke punten van aandacht voor Stichting De Poliskluis. Ze zullen Computest dan ook opnieuw inschakelen als er grote wijzigingen of belangrijke configuraties op de site worden gedaan. “Ook bij veranderingen wil je zeker weten dat de site optimaal presteert. Het voordeel is dat de testen die Computest nu heeft gedaan, dan eenvoudig opnieuw kunnen worden gedaan. Bovendien kunnen we via een abonnementsvorm continue applicatie monitoring afnemen. Zo zijn we op elk moment verzekerd van een goede draaiende site.”

Vogelsang ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet: “We bieden deze site omdat de consument er echt wat aan heeft. De consument is klaar voor zo’n digitaal overzicht van zijn verzekeringen. Net als dat wij er klaar voor zijn om miljoenen consumenten te verwelkomen op Mijnverzekeringenopeenrij.nl.”


Per 1 mei 2019 is Mijnverzekeringenopeenrij.nl niet meer bereikbaar. Stichting De Poliskluis, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website, heeft in afstemming met de deelnemende verzekeraars besloten de website niet door te ontwikkelen naar een volledige service.

Deze website werkt het beste met JavaScript ingeschakeld